Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ny leder for Center for frivilligt socialt arbejde

6. august 2004

”Jeg brænder for det frivillige arbejde. Jeg mener, at det er særdeles vigtigt at have for øje, at det er engagementet, der driver det frivillige arbejde. Et engagement, der kommer af ønsket om at hjælpe andre, hjælpe sig selv – eller begge dele. Udviklingen af den frivillige verden skal ske med respekt for det eksisterende, kombineret med et venskabeligt skub fremad. Efter devisen: Nye aktiviteter skaber nye frivillige”.

”Jeg glæder mig utrolig meget til at skulle bidrage og støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde i samarbejde og dialog med de frivillige sociale organisationer”, siger Mette Gjerskov, der fra 1. september 2004 er ansat som ny leder af Center for frivilligt socialt arbejde.

Mette Gjerskov
Mette Gjerskov er 38 år, uddannet agronom, og kommer fra en stilling som fuldmægtig i Forbrugerstyrelsen. Her har hun blandt andet deltaget i en række debatprojekter, som skulle skabe dialog mellem borgerne og fagfolk om etisk tænkning på det bioteknologiske område. Derudover medbringer hun solide erfaringer som personale- og driftsleder, idet hun tidligere været afdelingsleder i Direktoratet for Fødevareerhverv med ansvar for personaleledelse og eksportstøtte for mere end 1 mia. kr. årligt. 

Frivilligt engagement
Mette har betydelig indsigt i og stor erfaring med frivilligt socialt arbejde, idet hun i de seneste ti år har været aktiv frivillig i Dansk Røde Kors, hvor hun i dag er vicepræsident med ansvar for 15.000 frivillige og over 100.000 medlemmer og bidragydere – en post hun fratræder i efteråret 2004.

Mange kender også Mette fra Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde, hvor hun har været medlem og aktiv i flere arbejdsgrupper. 1. juli 2004 blev Mette udpeget som medlem af socialministerens nye Råd for Frivilligt Socialt Arbejde – en post hun ligeledes trækker sig fra for at varetage stillingen som ny centerleder.

Centrets bestyrelse glæder sig meget til samarbejdet med Mette Gjerskov og har stor tillid til, at hun med sine kompetencer og dynamiske gennemslagskraft kan bidrage til udvikling af det frivillige sociale arbejde og opdyrke nye spændende indsatsområder.

Kontakt
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Centrets bestyrelsesformand Terkel Andersen på telefon: 20 11 35 05

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde