Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Nyt forbund for ungdoms- og voksenundervisere

30. maj 2007

Repræsentanter for ungdoms- og voksenunderviserne i Danmark er blevet enige om at samles i én organisation. Den nye organisation får navnet Uddannelsesforbundet. Sammenlægningerne skal nu godkendes på generalforsamlinger.

Hovedbestyrelserne i Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (DPL), Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU) er nu enige om at lægge de tre organisationer sammen til en ny organisation for ungdoms- og voksenundervisere i Danmark. Det skriver de tre organisationer i en pressemeddelelse.

Sammenlægningen skal godkendes på
• LVUs ordinære kongres d. 7. og 8. september 2007,
• DPLs ekstraordinære generalforsamling d. 13. september 2007, og
• DTLs ekstraordinære generalforsamling d. 22. september 2007.

Hvis forslaget godkendes i alle tre organisationer, er Uddannelsesforbundet dermed stiftet.

Der bliver i november 2007 nedsat et "sammenlægningsudvalg" til at forberede Uddannelsesforbundets daglige drift, herunder en samling af de tre organisationers sekretariater til ét fælles sekretariat. Sideløbende hermed fortsætter de stiftende organisationer deres normale drift i 2008, hvor de bl. a. skal bruge deres kræfter på overenskomst- og aftaleforhandlingerne pr 1. april 2008.

Den 1. januar 2009 er sammenslutningen fuldbyrdet, idet det nye forbunds vedtægter fuldt ud erstatter de stiftende organisationers love og vedtægter. DPL, DTL og LVU lever videre i fællesskab under det nye navn Uddannelsesforbundet.

Rød pilDanske Produktionshøjskolers Lærerforening

Rød pilDansk Teknisk Lærerforbund

Rød pilLandsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere