Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Offentlighedskommision nedsat

28. august 2002

Regeringen har netop nedsat en ny offentlighedskommission. Kommissionen skal komme med forslag til en ny offentlighedslov. Loven regulerer regler for borgernes aktindsigt og tilgang til offentlige dokumenter. Den nugældende lov er fra 1987.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har udpeget to af de 22 personer der sidder i Offentlighedskommissionen. Det drejer sig om generalsekretær Kim Hjerrild, Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Kim Hjerrild er desuden medlem af bestyrelsen i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen, AOF er det andet Samrådsudpegede medlem. Hans Gammeltoft-Hansen er formand for Offentlighedskommissionen.