Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Peoples Climate Action søger sekretariatschef

15. december 2008


Peoples Climate Action (PCA) er et samlingsorgan for alle organisationer med interesse i global opvarmning og klimatopmødet i København (COP15). PCA søger nu en leder til sekretariatet, , der skal bistå NGO og civilsamfundets aktiviteter i at opnå størst mulig synlighed i hele 2009 i forbindelse med COP15, Klimatopmødet, i København.

DFS deltager i PCA, og udviklingskonsulent Christine Sestofte er medlem af bestyrelsen.
Bemærk ansøgningsfristen den 19. december

Sekretariatschefen vil få overordnet ansvar for at opbygge sekretariatet, skabe et endeligt program for 2009, udvikle og drive et on-line aktivitetsoverblik til gavn for arrangører og til formidling overfor publikum, konceptudvikle og indstille projekter til eksterne finansieringskilder.
 
PCA bliver ansvarlig for at gennemføre en række egne producerede aktiviteter og bistå med produktionsassistance til eksterne projekter.

Du skal kunne dokumentere konkrete erfaringer med flg.:
• Ledelse af egne medarbejdere og frivillige 
• Gennemførelse af indendørs- og udendørs arrangementer, herunder både mindre lokale og større nationale og internationale projekter
• Identificering og etablering af ekstern finansiering
• Fastlæggelse af realistiske budgetter og overholdelse af budgetter inkl. afrapportering overfor projektets bidragsydere 
• Koordination og formidling af overblik over mange aktiviteter
• Samarbejde med eksterne projektledere, konsulenter og offentlige myndigheder 
• Internationalt samarbejde

Det vil være en fordel at du har organisatorisk erfaring og stærke netværk blandt relevante aktører.

Vi kan tilbyde dig:
• Et selvstændigt og krævende job i en netværksorganisation 
• Mulighed for gennem konkrete aktiviteter at præge befolkningen
• Mulighed for at bidrage til at COP15 bliver en stor succes for Danmark
• Et stort nyt netværk nationalt og internationalt 
• Fleksible arbejdstider 

Stillingen er tidsbegrænset til foreløbig 13 måneders varighed og ønskes besat snarest. Lønnen fastsættes efter aftale.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Berit Asmussen på telefon 28 34 62 99 og BA@ffd.dk eller rådgiver Claus Bindslev Claus@bindslevas.dk 25 34 83 84.

Ansøgningen sendes på mail til BA@ffd.dk og skal være os i hænde senest kl. 12, fredag den 19. december 2008.

Peoples Climate Action Sekretariat er et fælles sekretariat for alle NGO og civilsamfunds aktiviteter der skal afholdes i 2009 i tilknytning til COP15, Klimatopmødet 09 i København.
Sekretariatet skal bistå med projektrådgivning til konkrete aktiviteter, kommunikation og aktivitetsoverblik samt sikre at samarbejdet mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og ministerier forløber til alles fordel.

Rød pilMere om PCA