Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Produktionsskoleforeningen har fået ny formand

18. maj 2009


Lennart Damsbo-Andersen blev valgt som Produktionsskoleforeningens nye formand på foreningens generalforsamling fredag d. 24. april 2009. Ud over denne tillidspost er Lennart Damsbo-Ansersen medlem af Socialdemokratiets folketingsgruppe og tidligere borgmester i Nysted Kommune. 

Om sit nye tillidshverv siger han:
”Produktionsskoleforeningen skal på de interne linjer sørge for, at der er et forum for at diskutere nye tiltag og få dem udbredt til resten af skolerne, samtidig med at der skal mere fokus på at forbedre skolernes image lokalt.”
Noget af det første Lennart Dambo-Andersen vil tage fat på er at arbejde for at få udbredt kendskabet til produktionsskolernes visioner om anerkendelse af de kompetencer de unge får på produktionsskolen, men også 1-årssreglen, der begrænser elevernes ophold til 1 år, ønsker Lennart at få udvidet, fordi "der er unge der har behov for en chance mere - unge for hvem 1 år ikke er nok". 

Foreningens nyhedsbrev oplyser også, at antallet af elever på produktionsskoler og er i voldsom fremgang netop nu. Fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 er antallet elever steget med 35 %.