Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Projektmedarbejder i DFS

11. juni 2008

Fra og med juni måned er Stine Hohwü-Christensen ansat som projektmedarbejder i DFS. Hun skal primært arbejde med projektet 'Fremtidens Kompetencer'.

Stine Hohwü-Christensen er uddannet fra Roskilde Universitetscenter i fagene Socialvidenskab og Pædagogik og Uddannelsesstudier.
Hun har bl.a. været studentermedhjælper på et europæisk projekt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, som handlede om at skabe sammenhæng mellem vejledningsforskning og - praksis.
Stine Hohwü-Christensen har også arbejdet med et realkompetenceprojekt i Foreningen af Daghøjskoler.
SHC
Stine Hohwü-Christensen
Projektmedarbejder
E-mail: shc@dfs.dk
Direkte tlf.: 33 26 03 73
Mobil: 26 78 49 00