Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Red Barnet søger organisationskonsulent

9. juni 2004

Organisationskonsulenten skal i samarbejde med en afdelingskollega medvirke til oprettelse af nye lokalkomiteer samt servicere og videreudvikle nuværende lokalkomiteer. Stillingen indebærer en del rejseaktitivet i Danmark. Organisationskonsulenten refererer til generalsekretæren og skal ligeledes medvirke til og udvikle ad hoc opgaver i generalsekretariatet.

Hovedopgaver

 • På grundlag af Red Barnets strategi og handlingsplaner udarbejde handlingsplaner og realistiske budgetter for nuværende samt planlagte lokalkomiteer.
 • Planlægge og gennemføre hverveaktiviteter med henblik på at oprette nye lokalkomiteer samt yde hverveassistance til eksisterende lokalkomiteer, der har behov herfor.
 • Planlægning og afholdelse af møder og kurser samt yde den relevante information og service for lokalkomiteer.
 • Planlægning af træningsforløb der styrker Red Barnets Lokalkomiteer indenfor informations- og fundraisingaktiviteter, som f.eks. kan være faglige konferencer, seminarer eller temadage.
 • Kontakt til og servicering af Red Barnets lokalkomiteer, herunder foreståelse af og afholdelse af det årlige Repræsentantskabsmøde, Landsmøde samt regionalmøder og dialogmøder.
 • I samarbejde med en kollega og andre afdelinger i Red Barnet at planlægge og deltage i træningsforløb for lokalkomiteer. 
 • Konsulentopgaver for fundraisingafdelingen, hvor fundraisingaktiviteter involverer lokalkomiteer, herunder indsamlinger.
 • Styring af databasen over Red Barnets frivillige og lokalkomiteer, som p.t. er 67.
 • Produktion af nyhedsbrev til lokalkomiteerne 8 – 10 gange årligt.

Samarbejdsrelationer
Organisationskonsulent skal i tæt samarbejde med en kollega, generalsekretariatet samt relevante afdelinger udvikle og udarbejde aktiviteter, der synliggør Red Barnets lokalkomiteer, herunder:

 • Koordinere ansvarsområder på tværs i afdelingen.
 • Kooordinere egne ansvarsområder internt i afdelingen.
 • Orientere afdelingen om egne projekter og bidrage med relevant input og idéudveksling til afdelingen.

Efterspurgte kvalifikationer
Erfaring med:

 • Kommunikation og servicering af frivillige, gerne indenfor humanitære organisationer.
 • Udarbejdelse og opfyldelse af handlingsplan samt budget.
 • Planlægning samt udførelse af møde- og kursusvirksomhed.
 • Opdatering og brug af medlemsdatabase.
 • Hvervning af frivillige.

Vilkår for ansættelse
Tiltrædelse 1. august eller efter aftale. Løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst.
 
Ansøgninger
Ansøgning + CV + navne på to referencepersoner sendes til Red Barnet, Att. Gitte Johansen, Rosenørns Allé 12, 1634 Kbh. V, mærket: ”Organisationskonsulent”, eller pr. e-mail til gj@redbarnet.dk.
Ansøgningsfrist er den 17. juni 2004, kl. 12.00.

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Grethe Thane - direkte telefon 35 24 85 44.