Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Riddere af den folkelige oplysning

8. november 2007

To kvinder har gennem 20 år opbygget et center for oplysning i Vemb mellem Ringkøbing og Holstebro. Nu belønnes de begge med ridderkorset for deres arbejde i Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

Anna Elise Villemoes (84) og Gudrun Aspel (73) har siden 1986 drevet Skærum Mølle som et center for kursusvirksomhed, foredrag, studiekredse og museumsvirksomhed. Gudrun Aspel, der har en baggrund som seminarelærer, er bestyrelsesformand. Anne Villemoes er centerleder med fortid som socialrådgiver.
De to ildsjæle har for nylig modtaget ridderkorset for deres indsats.

Omfattende aktivitet
Et kig på programmet for november måned antyder omfanget af aktiviteter, det er lykkedes de to kvinder at stable på benene, i et område, der ikke lige frem hører til landets mest tætbefolkede:
• Et foredrag med titlen ”På togt med Galathea III”
• En forfatteraften og en udflugt til Mors med forfatteren Knud Sørensen
• ”Viser om Grundtvig” - Om Grundtvigs liv og virke i sang og fortælling
• Et foredrag om ”Verdensborgeren som pædagogisk ideal”
• En seks afteners studiekreds om ”Litteraturen og Bibelen”
• Et seks afteners kursus om ”De pædagogiske idéers historie”
• Åbne stjerneaftener i centerets observatorium
Derudover udlejes centeret til kursusaktivitet, og der er et geologisk museum, et teglværksmuseum og en brugsforening, som den så ud i starten af 1900-tallet.

Viden, åndelige værdier og folkeligt samvær
For et par år siden skrev to Ringkøbing-borgere et indlæg i den lokale avis, hvor de argumenterede for, at amtet skulle støtte Skærum Mølle økonomisk. Her beskrev de begejstret centerets – og dermed Anna Villemoes og Gudrens Aspels fortjenester:
”Hvad kunne man ikke få ud af en bevilling fra amtet på 2 mill. kr. bare en enkelt gang på Skærum Mølle, hvor ildsjælene Gudrun Aspel og Anna Elise Villemoes med stor personlig indsats formår at skaffe tilskud fra fonde og puljer, sponsoreringer, gaver og bidrag fra Skærum Mølle-brugernes Støtteforening og formidler folkeoplysning baseret på videnskab og åndelige værdier.
Her er åbent for alle uanset forudgående uddannelse, og mange såvel tilrejsende som vestjyder, heriblandt også vi tilflyttere, får gennem det alsidige program, som tilbydes, dækket behov for viden, indsigt, åndelige værdier og folkeligt samvær, som i de fine gamle bygninger kan viderebringes og opleves i et unikt miljø, vi ikke har mødt magen til andre steder.
På Skærum Mølle oplever man danske forskere på verdensplan, naturvidenskab, teologi, litteratur, kunsthistorie, astronomi og brug af Skærum Mølles observatorium, koncerter og som sidste skud på stammen nu også UNF -Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, der byder på foredrag på gymnasieplan af professorer og andre, og hvor såvel ungdom som voksne kan deltage.
Tilhørerne til UNF-foredragene strømmer til i busser og fylder foredragssalen til bristepunktet - og det endda til trods for at foredragssalen i den flotte gamle renoverede kørelade med de fine originale tømmerkonstruktioner mangler et alvorligt tiltrængt højttaleranlæg til foredragene og et lysanlæg, der kunne gøre salen velegnet til koncerter, dramatik og udstillinger.”

Rød pilSkærum Mølle Folkeuniversitetscenter

Skærum Mølles formålsparagraf
 - at fremme idéen om Folkeuniversitetet som bindeled mellem videnskab, kunst og samfund
- at oprette og drive Skærum Mølle som udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning.
- at udbygge samarbejdet med andre institutioner på uddannelsesmæssige og forskningsmæssige områder.
- At give mulighed for, at personer - enkeltvis eller i fællesskab - kan få ro til at fordybe sig i enkelte emner. Desuden skal centeret arbejde med astronomi og geologi, formidling af ældres livserfaring, udvikling af turisme, individuelle studieophold og internationalt samarbejde.