Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Samrådets internationale konsulent er fratrådt

16. september 2003

Kent Mikkelsen er fratrådt stillingen som international konsulent i Dansk Folkeoplysnings Samråd efter 16 års arbejde.

Kent kom i sin tid til Samrådet som projektleder på en oplysningskampagne om bioteknologi og blev ved projektets ophør i 1991 ansat som international konsulent.

Kent fungerede som sekretær for DFS’s internationale udvalg og var kontaktperson i samarbejdet med vore søsterorganisationer i Norden og Europa. Et af de vigtigste internationale projekter, Kent deltog i på Samrådets vegne, var sammen med de øvrige nordiske samråd at påvirke EU-Kommissionens uddannelsespolitik, især Sokrates- og Grundtvig-programmerne.

Vi ønsker Kent held og lykke i fremtiden.

DFS’s bestyrelse overvejer, hvordan den fremtidige konsulentfunktion skal se ud, så der er ikke ansat en ny medarbejder i Kents sted.