Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Søren Hougaard ny formand i MS

3. maj 2004

Søndag den 2. maj fik Mellemfolkeligt Samvirke (MS) ny formand. På det konstituerende møde i MS’ Styrelse valgtes den 49-årige Søren Hougaard enstemmigt til at stå i spidsen for en af Danmarks største og kendteste u-landsorganisationer. Søren Hougaard har en meget bred og langvarig erfaring med som ballast til formandsjobbet. Han har arbejdet professionelt med bistandsarbejde siden 1987 og har sammenlagt boet og arbejdet 10 år i u-landene, inden han returnerede til Danmark for at tiltræde sin nuværende stilling som leder af SID’s internationale udviklingsprogram. Søren Hougaard er oprindelig uddannet som bygningshåndværker. 

Med Søren Hougaard får MS en formand, der i forvejen kender organisationens bistandsarbejde fra både den praktiske og politiske side. Blandt den nye formands internationale erfaringer er nemlig 3 år som MS-udviklingsarbejder i Mozambique. Desuden har Søren Hougaard siddet 3 år i MS’ Styrelse og 2 år i Forretningsudvalget. 

Nok at bygge videre på
 "MS har et meget stærkt program, der gennem årtier har opbygget ekspertise i at hjælpe verdens fattigste med at kæmpe for deres rettigheder, udbygge demokrati og medier samt opbygge kapacitet til at blive selvhjulpne. Den ekspertise er der i høj grad brug for i bistandsarbejdet. Specielt i en tid hvor sammenkædningen af terrorbekæmpelse og bistandshjælp fra anden side truer med at flytte fokus fra det, der i den sammenhæng er det væsentligste: Kampen mod fattigdom og udelukkelse fra samfundslivet, som i mange lande verden over er selve årsagen til terrorismens opståen og fremgang. 

Jeg ser frem til, at MS med et moderniseret personelbistandsprogram kan fortsætte med at gøre en forskel i Syd. Det er med til at højne respekten for Danmarks indsats. Gennem samarbejdet i partnerskaber med lokale, regionale og nationale organisationer har MS nemlig kontakt til og føling med de mennesker, som kender de reelle behov, og som er med til at kanalisere hjælpen de rigtige steder hen," siger Søren Hougaard. 

I Danmark vil MS’ nye formand arbejde for at udbygge foreningens position som en stærk medlemsorganisation med mange aktive individuelle medlemmer, men også benytte sig af, at der er næsten 100 kollektive medlemmer i medlemskredsen. Politisk vil Søren Hougaard søge at udnytte de fordele, MS har som en bred og pluralistisk organisation, der kan samarbejde med hele det politiske spektrum. 

"Men det bliver med udgangspunkt i de humanistiske grundholdninger, respekt for ligestilling og værdig behandling af de svage i vores eget samfund, som har kendetegnet MS hidtil," pointerer Søren Hougaard. 

Styrelsen valgte 30-årige Pernille Neergaard som næstformand. Pernille Neergaard er ansat som kampagneleder i Operation Dagsværk og har siddet i MS’ styrelse siden 2002. I MS har hun tidligere bl.a. været frivillig koordinator for ’Fredag mod Fremmefrygt’ samt udsendt til Bosnien i 1997.