Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Trænger du til en vild orlov?

16. januar 2009


3 tidsbegrænsede stillinger i Peoples Climate Action

Peoples Climate Action (PCA) Sekretariatet søger en sekretariatsleder, en kampagne- og kommunikationsmedarbejder, en logistikmedarbejder/projektrådgiver og en studentermedhjælp til hurtig opstart af et mindre sekretariat, der skal bistå NGO og civilsamfundets aktiviteter i at opnå størst mulig synlighed i hele 2009 i forbindelse med COP15, Klimatopmødet, i København.
PCA sekretariatet er i opstartsfasen og den skal være kort. I løbet af de næste 12 måneder skal PCA levere nogle meget ambitiøse resultater. Det kræver en hurtig opstart og en fokuseret og inddragende indsats.

Fælles for alle stillinger er at de tilbyder:
• Et selvstændigt, udadvendt og krævende job i en netværksorganisation med stort fokus og bred forankring.
• Mulighed for gennem konkrete aktiviteter at være drivkraft for engagerende forandring.
• Mulighed for at bidrage til at COP15 bliver en stor succes for Danmark.
• Et stort nyt netværk nationalt og internationalt.
• Fleksible arbejdstider. 

Stillingerne er tidsbegrænsede til 12 måneders varighed og ønskes besat snarest.  Løn efter aftale.
Sekretariatet skal have til huse i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler på Fælledvej 12, København N.

Sekretariatsleder – med erfaring og resultater som bl.a. kvalificerer til ansvar for følgende områder:
1. Ledelse af sekretariatets medarbejdere og frivillige 
2. Ansvar for opnåelse af mål og gennemførelse af aktiviteter.
3. Strategier, konkret arbejdsplan
4. Kommunikation og forhandling
5. Synlighed og ”bevægelsen”
6. Yderligere ansvarsområder i henhold til konkret arbejdsplan
Kampagne- og kommunikationsmedarbejder
– med erfaring og resultater som bl.a. kvalificerer til ansvar for følgende områder:
1. Sikring af en bredt dækkende informations- og kommunikationsindsats (tovholder, inkl. hjemmeside).
2. Input til udarbejdelsen af kommunikationsstrategi
3. Fælles synlighedsaktiviteter og gennemførelse af øvrige kommunikations- og informationsaktiviteter.
4. Sikring af adgang til pressenetværk/henvisning af journalister til relevante projekter og aktiviteter. 
5. Overblik over aktører og netværk med viden.
6. Opbygning af strukturer til videndeling og rådgivning omkring: Tekniske rammer, logistik, myndighedskontakt, kommunikation, kvantitativ og kvalitativ afrapportering, regnskabsaflæggelse m.v.

Logistikmedarbejder/projektrådgiver:
– med erfaring og resultater som bl.a. kvalificerer til ansvar for følgende områder:
1. Ansvar for opbygning af og input til web-baseret ”værktøjskasse” bestående af support omkring information, facilitering af kontakter m.v. omkring bl.a. fysiske og tekniske rammer (lokaler, teknisk udstyr, faciliteter, tolkning, transport etc.).
2. Registrering og koordinering af aktiviteter, samt mellem organisationer og deltagere.
3. Rådgivning omkring afrapportering, samarbejde, samarbejde m. f.eks. myndigheder og kvalitetssikring.
4. Rådgivning omkring processerne i forhold til myndigheder.
5. Indgåelse af stordriftsaftaler med leverandører.

Studentermedhjælp:
1. Løbende logistiske, organisatoriske og praktiske opgaver.
2. Mødereferater.
3. Konkrete arbejdsopgaver under vejledning af sekretariatets øvrige medarbejdere.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rådgiver Claus Bindslev claus@bindslevas.dk 25 34 83 84.

Ansøgningen sendes på mail til BA@ffd.dk og skal være os i hænde senest mandag den 26. januar 2009.

Peoples Climate Action Sekretariat er et fælles sekretariat for alle NGO og civilsamfunds aktiviteter der skal afholdes i 2009 i tilknytning til COP15, Klimatopmødet 09 i København.
Sekretariatet skal bistå med projektrådgivning til konkrete aktiviteter, kommunikation og aktivitetsoverblik samt sikre at samarbejdet mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og ministerier forløber til alles fordel.

Mere om PCA