Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Tre lærerfagforeninger planlægger sammenslutning

24. februar 2006

Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU), Danske Produktionshøjskolers Lærerforening (DPL) og Dansk Teknisk Lærerforbund vil slå sig sammen. Et fælles forslag er nu til diskussion i forbundene.

Den 10. februar offentliggjorde de tre organisationers formænd et fælles forslag til sammenlægning. Forslaget er udgivet som en pjece med titlen ”1+1+1=1 – en ny organisation for ungdoms- og voksenundervisere i Danmark”.

Hver organisation diskuterer nu forslaget, hvorefter de hver for sig tager stilling kongresser og generalforsamlinger i marts og april i år.

Hvis forslaget om en sammenlægning bliver godkendt i alle tre organisationer, vil der i det næste års tid blive arbejdet videre med at planlægge detaljerne. Den formelle oprettelse af et nyt fælles forbund skal afgøres på nye generalforsamlinger i efteråret 2007.

Hvem bliver medlemmer?
Den ny organisation vil organisere følgende grupper:

Lærere, vejledere, konsulenter og andre pædagogiske medarbejdere inden for følgende områder:
produktionsskoler og produktionshøjskoler
tekniske skoler
AMU-centre
landbrugsskoler
søfartsskoler
maskinmesterskoler
skoler for tandklinikassistenter og tandplejere
designskoler
forsvarets civile faglærere
voksenuddannelsescentre (VUC)
specialundervisning for voksne
daghøjskoler
sprogcentre
kommunale ungdomsskoler
aftenskoler og anden folkeoplysning
dimittender fra håndarbejdsseminarier
dimittender fra voksenunderviseruddannelsen
erhvervsvejledere på Arbejdsformidlingen
kommunale beskæftigelsesprojekter
og andre skoler og projekter, der giver almen og erhvervsrettet undervisning til unge og voksne.

Desuden organiseres arbejdssøgende inden for den nye organisations områder.

Ledere på følgende områder:
produktionsskoler og produktionshøjskoler
specialundervisning for voksne
daghøjskoler
sprogcentre
kommunale ungdomsskoler
aftenskoler og anden folkeoplysning
kommunale beskæftigelsesprojekter