Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Undervisningsministeriet søger pædagogisk konsulent

19. november 2003

Uddannelsesstyrelsens område for grundskole og folkeoplysning søger en pædagogisk konsulent på 3-årigt åremål og to fagkonsulenter. Stillingerne er ledige til besættelse 1. januar 2004.

Området for grundskole og folkeoplysning varetager opgaver i forhold til undervisning i folkeskolen, de frie grundskoler, frie kostskoler, folkeoplysningsloven og forberedende voksenundervisning (FVU).

Arbejdsopgaver - pædagogisk konsulent
Den pædagogiske konsulent skal varetage følgende opgaver:

 • alle former for sagsbehandling i forbindelse med specialundervisning inden for uddannelsesområdet, herunder også faglig betjening af Klagenævnet for den vidtgående specialundervisning
 • koordination af udviklingsprojekter vedr. specialundervisning
 • tværgående samarbejde med øvrige uddannelsesområder
 • policy- og udviklingsopgaver
 • ministerbetjening.

Kvalifikationer
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på:

 • et bredt og solidt kendskab til specialundervisning for børn, unge og voksne med særlige behov funderet i erfaring fra praksis
 • erfaring med overordnet styring på handicapområderne
 • erfaring med projektledelse
 • overblik og gode samarbejdsevner
 • gennemslagskraft
 • have erhvervet undervisningskompetence på området.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en pædagogisk konsulentstilling på 3-årigt åremål med løn efter lønramme 34, hvortil kommer tillæg på 8.000 kr. og et åremålstillæg på 100.000 kr. (niveau 1/10-97). Der består mulighed for en evt. forlængelse med yderligere 3 år. Den samlede løn udgør for tiden 480.215,25 kr. årligt. Hvis ansøgeren er tjenestemand kan der ske ansættelse som åremålsansat tjenestemand ellers sker ansættelsen på overenskomstvilkår efter organisationsaftale af 20/2-1997 og rammeaftale om åremålsansættelse mellem Undervisningsministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Nærmere oplysninger om stillingernes indhold fås ved henvendelse til kontorchef Bodil Rasmussen, kontoret for folkeoplysning og specialundervisning tlf. 3392 7719 eller e-mail  Bodil.Rasmussen@uvm.dk