Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Vil du arbejde med internationalisering af voksenuddannelse?

5. marts 2009


CIRIUS søger en fagkonsulent på deltid, som ønsker at kombinere beskæftigelse i CIRIUS med aktiv beskæftigelse inden for almen voksenuddannelse som fx lærer, koordinator eller konsulent i et oplysningsforbund, sprogcenter, VUC-center, højskole e.l.

CIRIUS er en styrelse i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. CIRIUS skal styrke Danmarks position i det globale samfund ved at fremme uddannelsernes internationalisering, interkulturel forståelse og globalt udsyn. Vi er godt 80 personer, der i et rart og uhøjtideligt miljø arbejder for dette mål.

Opgaven
Du bliver en del af gruppen for almen voksenuddannelse i CIRIUS' 3. kontor, hvor du vil være faglig sparringspartner med gruppens 2 medarbejdere, der har ansvar for EU-programmet Grundtvig og Nordisk Ministerråds Nordplus Voksen-program.

Vi forventer,
- at du har et godt netværk i voksenuddannelsesmiljøer i Danmark
- at du ønsker at deltage i udvælgelse og monitorering af især Grundtvig-projekter
- at du kan være gruppens primus motor i formulering af CIRIUS' strategier for styrkelse af internationaliseringen af de almene voksenuddannelser
- at du har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner - på dansk og engelsk
- at du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt
- at du også kan tage fat i forbindelse med mødeaktiviteter og sagsbehandling
- at du kan arbejde med Office-pakken på brugerniveau.

Ansættelsesforhold
Arbejdstiden vil være 2 ½ dag eller 18 ½ timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst i staten.
Dit arbejdssted bliver på CIRIUS' kontor i Fiolstræde i hjertet af København. Dit primære arbejdsfelt er Danmark, dog med begrænset rejseaktivitet i udlandet.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.


Ansøgning
Ansøgning vedlagt CV og dokumentation for beståede eksamener bedes sendt elektronisk til CIRIUS:
cirius@ciriusmail.dk senest onsdag den 26. marts 2009 kl. 12.00. Mærk venligst ansøgningen ”Fagkonsulent til almen voksenuddannelse”. Der vil blive afholdt jobsamtaler d. 31/3.

Kontakt
Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Morten Overgaard på tlf. 33 95 70 67.

Rød pilMere om Cirius