Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Politik og love

Politik og love

Folkeoplysningsloven med kommentarer
Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Nu udkommer den nye folkeoplysningslov i bogform suppleret med kommentarer til de enkelte paragraffer. Kommentarer og bemærkninger stammer ...
12. marts 2012 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Københavns Kommune vedtager daghøjskolepolitik
Daghøjskolerne skal være med til at sikre kommunens borgere det rette uddannelsestilbud. Samtidig kan daghøjskolernes folkeoplysende tradition bidrage til kulturel innovation og voksenpædagogisk udvikling. ...
2. marts 2012 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kulturministeren lukker for pengekassen
I skal blande jer mere i debatten. I får ikke flere penge, men vi kan gøre reglerne lidt mere fleksible. Sådan lyder meldingen fra folkeoplysningens nye minister, kulturminister Uffe Elbæk. I en artikel fra ...
2. marts 2012 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Debat: Folkeoplysningen skal have kulturvitaminer
Ministerbetjeningen på folkeoplysningsområdet bliver ringe og tilfældig, mener forretningsfører i AOF-Danmark, John Meinert Jacobsen. I et debatindlæg foreslår han, at der oprettes folkeoplysningsråd, som ve...
25. januar 2012 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Opfordring til Mette Frederiksen
En del af de ledige har behov for kombinerede forløb, hvor de både kan blive afklarede i forhold til arbejde og uddannelse, få lyst til livet og erhverve sig grundlæggende boglige færdigheder. Det opfordrer tre folkeopl...
19. januar 2012 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Evaluering inden nedlæggelse
DFS opfordrer regeringen til at gennemføre en evaluering af Teknologirådet, inden man beslutter at nedlægge det. ”Det er vigtigt, at der er et forum som Teknologirådet, hvor borgere, interessenter, eksperter og politike...
2. januar 2012 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Lokale samråd skriver folkeoplysningspolitik
Kommunerne lytter til de lokale samråd, når der skal formuleres folkeoplysningspolitik. Nogle steder er det aftenskole-samrådene, der skriver udkastene. Af Michael Voss ”Hvis det er embedsmændene, d...
7. december 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Finansloven udløser protest og jubel
55 forstandere protesterer mod, at regeringspartierne ikke vil fjerne genopretningspakkens besparelser på højskolerne. Til gengæld er Efterskoleforeningen glade for, at ”et år på efterskole bliver billigere”...
2. december 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Undervisningsministeren efterlyser gode ideer
Christine Antorini inviterer alle til at bidrage med erfaringer og ideer til børne- og undervisningsområdet i Facebook-kampagnen Del med Antorini. Ministeren efterlyser eksempler, holdninger og viden om, hvad der virker bl.a. i og voksen...
28. november 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nu lægges sporene
Der er stor interesse både fra kommunernes side og fra folkeoplysernes. Sådan lyder meldingen fra DFS’ formand og sekretariatsleder i dette interview. De har netop deltaget i fem regionale møder om den folkeoplysningspolitik,...
16. november 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Finansloven truer små blade
Den særlige støtte til blade, der udsendes i mindre end 3.000 eksemplarer, er væk i forslaget til finanslov. Ni folkeoplysende landsorganisationer opfordrer kulturministeren og kulturpolitikerne til at fastholde tilskuddet. ...
16. november 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bevilling til it-undervisning af ældre og socialt udsatte
28 millioner kroner fra satspuljen er blevet afsat til at styrke ældre borgeres digitale færdigheder og socialt udsattes adgang til den digitale kommunikation. Bevillingen kommer på baggrund af en henvendelse fra DFS, Dansk Bibliote...
15. november 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
De unge og demokratiet
23 toppolitikere, eksperter og organisationsfolk har diskuteret unges deltagelse i demokratiet. Torsdag den 1. december præsenterer Valgretskommissionen sin betænkning på offentligt møde på Christiansborg. ...
10. november 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Fælles forslag om penge til uddannelse af it-svage
Ældresagen, Danmarks Biblioteksforening og DFS opfordrer regeringen til at afsætte en pulje til uddannelse af it-svage. Regeringens digitaliserings-planer kræver en ekstraordinær indsats, mener de tre organisationer. ...
12. oktober 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningen flytter til Kulturministeriet
Med regeringsskiftet får folkeoplysningen ikke blot ny minister, vi rykker over i et helt nyt ministerium. En række folkeoplysende skoleformer bliver dog i det nye børne- og undervisningsministerium. Af Michael Voss ...
6. oktober 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Moms på foreningers fundraising
EU Kommissionen vil tvinge Danmark til at genindføre moms på frivillige foreninger. Ændringen vil ramme fundraising-arbejde og vil kræve, at foreningerne laver komplicerede og ressourcekrævende regnskaber. EU Komm...
6. oktober 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Regeringen lover frie udfoldelsesmuligheder
Folkeoplysningen fylder ikke meget i det nye regeringsgrundlag. Regeringen lover, at området får ”frie udfoldelsesmuligheder”. Men løfterne fra oppositionstiden om bedre økonomi har ikke sat sig spor i regeringsg...
5. oktober 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Sådan får kommunerne en god folkeoplysningspolitik
Når kommunerne i dette efterår skal udforme en folkeoplysningspolitik, åbnes der for en bred debat om, hvad den skal indeholde. DFS har udarbejdet et sæt anbefalinger til, hvordan aftenskoler, daghøjskoler og folkeunive...
20. september 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Guide til folkeoplysningspolitik
Alle kommuner går i løbet af efteråret i gang med at udforme en folkeoplysningspolitik - sammen med de lokale folkeoplysende skoler og foreninger. Til støtte for dette arbejde er der udarbejdet en guide, og der arrangeres in...
5. september 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
KL fortolker folkeoplysningsloven
Den nye folkeoplysningslov indeholder helt nye regler om brugerindflydelse. Kommunernes Landsforening har publiceret en grundig spørgsmål-og-svar-liste om emnet. ”Vi er ikke helt enige i KL’s fortolkning,” siger DFS&rsq...
5. september 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nyt om frivilligt-offentligt samarbejde
Center for frivilligt socialt arbejde har netop udgivet to web-håndbøger om samarbejde mellem foreninger og kommuner. Samtidig udkommer udviklet to små film, der ganske kort formidler de væsentligste pointer. ...
30. august 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Lad fanden tage de ældste
Fra 2015 skal det være slut med papir og brev fra det offentlige til borgerne. Det er et af målene med regeringens digitaliseringsstrategi. Men hvad med de 400.000 ældre borgere, der aldrig har været på internettet? S...
23. august 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Sådan ser folkeoplysningsloven ud nu
31 ændringer af loven om folkeoplysning vedtog Folketinget den 1. juni i år. Nu er alle ændringerne skrevet ind. En samlet lov kan downloades på Retsinformation. Den officielle titel på dokumentet er: ”Bekendt...
3. august 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folketinget vedtager ny folkeoplysningslov
I sidste øjeblik blev det obligatorisk for kommunerne at nedsætte udvalg, der sikrer skolers og foreningers indflydelse på folkeoplysningen. Per Paludan Hansen er glad for den nye lov. Men han er også tilfreds med, at der bli...
6. juni 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DFS tager afstand fra Dansk Folkepartis fordomme
”DFS tager afstand fra de fordomme om andre kulturer, der kommer til udtryk i udvalgets spørgsmål til emnet stillet efter ønske fra Marlene Harpsøe.” Sådan kommenterede Dansk Folkeoplysnings Samråd e...
6. juni 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bliver folkeoplysningsudvalg obligatoriske igen?
Venstres ordfører, Britta Schall Holberg, antydede, at regeringen måske vil være med til at gøre kommunale folkeoplysningsudvalg obligatoriske igen, da forslaget til ny folkeoplysningslov var til første-behandling i F...
10. maj 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsloven udsat
Forslaget til revision af folkeoplysningsloven blev alligevel ikke fremsat onsdag den 13. april. Undervisningsministeren lover, at loven bliver fremsat inden 1. maj, og at den bliver vedtaget inden sommerferien. Af Michael Voss ...
14. april 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Socialdemokraterne lover penge til folkeoplysning om u-lande
”Vi mener, at vi skal bruge mindst en halv procent af bistanden til folkeoplysning i Nord,” udtaler Socialdemokraternes u-landsordfører Jeppe Kofod. I øjeblikket er det kun en promille, som må anvendes til ...
13. april 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Udkants Danmark rammes også på folkeoplysningen
I mange landkommuner er aftenskoler og folkeuniversitetskomiteer det sidste fritidstilbud, der er tilbage til voksne. Men udkantskommunerne i Danmark skærer endnu hårdere på folkeoplysningen end landets øvrige kommu...
11. april 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Genopretningspakke til aftenskolerne
Aftenskolernes økonomi må have en genopretning. Ellers risikerer de mange gode elementer i regeringens udkast til ny folkeoplysningslov at løbe ud i sandet. Det er budskabet i DFS’ høringssvar. Af Michael Voss ...
11. april 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Udkast til ny folkeoplysningslov i høring
Onsdag den 29. marts offentliggjorde Undervisningsministeriet et udkast til et samlet sæt ændringer af folkeoplysningsloven. Et endeligt lovforslag vil blive fremsat i Folketinget onsdag den 13. april. Arbejdet med at udforme ...
31. marts 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Elektronisk valg og digitalt medborgerskab
Hvordan kan elektronisk valg blive en realitet i Danmark? Teknologirådet anbefaler at lade kommunalvalget i 2013 blive det første skridt på vejen. En række kommuner står allerede på spring med ans&osla...
22. marts 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
KL forsøger at dreje uret tilbage
Mindre lovgivning og større frihed for den enkelte kommune til selv at bestemme, hvor meget, hvornår og hvordan man støtter folkeoplysningen. Det var det gennemgående bidrag fra Kommunernes Landsforening i rege...
16. marts 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Aftenskolesamråd i Slagelse
”Vi vil styrke aftenskolernes indflydelse og synliggøre aftenskolernes arbejde i hele kommunen,” siger Ingrid Dyhr Toft, der er en af initiativtagerne til det nystiftede aftenskolesamråd i Slagelse. Afte...
9. februar 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Skuffelse over ny folkeoplysningslov
Aftenskolernes økonomi får ikke et løft med den nye folkeoplysningslov. Selv om DFS’ formand pegede på mange andre fremskridt, var skuffelsen blandt deltagerne på DFS’ medlemsmøde om den ny folkeoply...
2. februar 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Webtema: lokale samråd
I omkring en tredjedel af landets kommuner er lokale samråd med til at skabe synlighed og bedre vilkår for den folkeoplysende voksenundervisning. På DFS’ nye webtema kan aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter i...
25. januar 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kommunerne har halveret tilskuddet
På ni år har kommunerne fjernet næsten halvdelen af tilskuddene til folkeoplysningen. Lidt over halvdelen skyldes lovændringen i 2002. Resten har kommunerne klaret på eget initiativ. Af Michael Voss Fra 2002 ...
19. januar 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nedergaard til folkeoplysningen: Penge er ikke alt
Trods bekymringer over folkeoplysningens økonomi fra alle sider i Folketinget, forventer undervisningsministeren høj kvalitet uden flere penge af aftenskolerne. ”Små piger, der gerne vil have et dukkehus, må også...
19. januar 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Hvordan vil undervisningsministeren styrke folkeoplysningen?
Det får undervisningsminister Tina Nedergaard mulighed for at fortælle både politikere og borgere den 18. januar. Her er hun indkaldt til åbent samråd i Folketingets uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget har indkal...
3. januar 2011 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Savner brugerindflydelse
Fritid&Samfund er skuffet over, at regeringens folkeoplysningsudvalg ikke vil forpligte kommunerne til at etablere folkeoplysningsudvalg. ”Det hænger ikke sammen med rapportens ønske om at styrke demokratiet,” skriver for...
15. december 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
VUC driver aftenskoler på statsstøtte
Over halvdelen af VUC’s kursister på Almen Voksenuddannelse og HF-enkeltfag er ikke interesserede i eksamen, viser nye tal. I medierne praler VUC-forstandere af deres eksamensfrie aftenskoletilbud. Af Michael Voss Undervisning...
3. december 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Efterskoler og højskoler slap lidt billigere
60 mio. kr. mindre bliver taget fra støtten til efterskole-elever, og skolerne selv skal spare 30 mio. kr., end regeringen havde foreslået. Højskolerne slipper knap 8 mio. billigere. Men produktionsskolerne og deres elever bliver ...
18. november 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Mere discount på aktiveringsmarkedet
Væk med meningsløs aktivering. Det er det erklærede formål med det seneste beskæftigelsesforlig. Men spareiveren kvæler de skræddersyede tilbud til ledige med særlige problemer, som bl.a. daghøj...
18. november 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Undervisningsministeren afviser centralt forslag fra udvalg
Undervisningsminister Tina Nedergaard vil ikke gribe ind over for VUC’ernes eksamensfrie kurser med høj statsstøtte, selv om den stærkt ulige konkurrence og den stadig mindre kommunale støtte undergraver aftenskolerne...
8. november 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
15 millioner til udvikling af folkeoplysningen
Regeringen er parat til at afsætte 15 mio. kr. over tre år til et udvikling folkeoplysning. I det hele taget er undervisningsministeren meget positiv over for de fleste forslag i rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg.: ”Je...
8. november 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Retur til samhørigheden
Der er ingen tvivl om, at Venstre og folkeoplysningen har fælles rødder og fælles værdie, men der er gået nogle gevaldige skår i fællesskabet, sådan skriver DFS’ formand Per Paludan Hansen i en k...
3. november 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Næsten alle er glade for rapport
”Anbefalingerne flugter med regeringens målsætninger,” siger undervisningsminister Tina Nedergaard. Også DGI, DIF og KL er tilfredse med rapporten fra regeringens folkeoplysningsudvalg, men DUF er bekymret over lokalest&...
25. oktober 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Regeringens folkeoplysningsudvalg præsenterer gode løsninger
Aftenskolerne skal have større tilskud, og den ulige konkurrence med VUC skal afskaffes. Det er to af de centrale anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg. Fredag den 15.10. offentliggjorde Undervisningsministeriet rapporten. A...
15. oktober 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Ny folkeoplysningslov til foråret
I februar 2011 vil undervisningsministeren præsentere et forslag til revision af folkeoplysningsloven. Til gengæld har regeringen ingen planer  om at ændre loven om anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddann...
5. oktober 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Skolerne har ikke givet op
Håbet om at fjerne eller begrænse nedskæringerne på efterskoler, produktionsskoler og højskoler lever endnu. Alle tre skoleformer iværksætter kampagner, der skal vise, hvorfor Danmark har brug for de. &...
28. september 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Venstre-politiker: Skammelige nedskæringer
”Grundtvig ville givetvis have vendt sig i graven.” Sådan begynder en artikel i Jyllands-Posten den 16.9. Ifølge artiklen frygter flere Venstre-folk, at regeringen og Dansk Folkeparti er ved at give dødsstødet t...
16. september 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Tævet men ikke hængt
En lidt mere solidarisk fordeling af nedskæringerne er resultatet af et par måneders lobby-arbejde fra Højskoleforeningen. Til gengæld har Efterskoleforeningen fundet endnu større besparelser på deres områd...
27. august 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nyt i folkeoplysningens lovsamling
Vi har nu tilføjet bekendtgørelsen om ordblindeundervisning for voksne til samlingen af love med relevans for folkeoplysningen. Derudover er de seneste ændringer til de øvrige love nu lagt på, herunder den nye tipslov...
25. juni 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Mere nedbrydning end genopretning
”VKO’s spareplan rammer de folkeoplysende skoler hårdt.  Dermed rammer den de borgere, som har sværest ved at følge med i videnssamfundet,” siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen. Han kalder planen for ...
26. maj 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Samråd i alle landets kommuner
”Vi skal have samråd for den folkeoplysende voksenundervisning i alle landets kommuner.” Denne plan annoncerede Per Paludan Hansen, da DFS holdt repræsentantskabsmøde. Ifølge DFS-formanden er det en af konsekvens...
6. maj 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
10 ungdomsforslag til folkeoplysningsloven
”Vi ønsker minimums-standarder for tilskud til lokaler, aktiviteter og lederkurser, så foreningerne ikke rammes, når kommunen har en dårlig økonomi,” siger næstformanden i Dansk Ungdoms Fællesr&...
7. april 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Ny minister: Anerkend realkompetence
”Vi kan blive bedre til at styrke merit og anerkende det, man har med andetsteds fra,” siger undervisningsminister Tina Nedergaard. Undervisningsinstitutionerne skal erkende, at det er til gavn for alle at anerkende de reelle kompetencer....
12. marts 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bedre muligheder for oplysning om Sydslesvig
Grænseforeningen og andre organisationer får nu mulighed for tilskud til oplysningsarbejde i Danmark om det danske mindretal syd for grænsen. Det er en af nyskabelserne i en ny Sydslesvig-lov. Folketinget behandler i øje...
3. marts 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Velkommen til ny undervisningsminister
”Jeg er overbevist om, at vi har fået en minister, som vil gå positivt ind i arbejdet med en ny folkeoplysningslov på baggrund af folkeoplysningsudvalgets anbefalinger,” siger Per Paludan Hansen, DFS-formand, efter udn&a...
24. februar 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DFS i mindretal i offentlighedskommission
Borgerne skal have ret til indsigt i den politiske proces. Det er ikke tilstrækkeligt tilgodeset i Offentlighedskommissionens betænkning, mener DFS og en række andre organisationer. Af Michael Voss Efter mere end syv å...
12. februar 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Ny spillelov er god-hvis den håndhæves
"Vi er glade for, at de politiske partier har indgået et forlig om spillelovgivningen. Men det forudsætter, at staten nu og fremover griber ind over for udenlandske firmaer, der opererer ulovligt på det danske marked,” ud...
5. februar 2010 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DUF er også utilfreds med kommunerne
Mindre lokaletilskud, intet folkeoplysningsudvalg og ingen støtte til nye foreninger. Det oplever mange ungdomsforeninger. Foreningslivet er med andre ord under pres i kommunerne, siger Rune Siglev, næstformand i DUF. ”B&osla...
9. december 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
KL foreslår nye tilskudsregler til foreninger
Alle foreninger skal have et grundtilskud. Oven i skal kommunerne kunne tildele målrettede tilskud til særlige indsatsområder. Dette forslag rejser to repræsentanter for Kommunernes Landsforening i en kronik, hvor de også...
3. december 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kommunerne magter ikke opgaven
Hver gang én kommune giver 1 kr. pr. indbygger i støtte til folkeoplysning, giver en anden kommune 10 kr. Samlet set har kommunerne fjernet hver sjette støttekrone på seks år. ”Kommunerne magter ikke at administ...
21. oktober 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Ny lov om tipsmidlerne på vej
Danske Spils monopol er via nettet blevet undergravet af udenlandske firmaer. EU Kommissionen har ytret utilfredshed med monopolet. Nu kommer regeringen en sag ved EU domstolen i forkøbet med et forslag om at tillade udenlandske firmaer p&arin...
22. april 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Udvalgsformand: Vi skal sikre en mangfoldighed af tilbud
”Formålet er ikke at holde højskolerne og oplysningsforbundene i live for deres egen skyld, men for at sikre, at vi fortsat har en mangfoldighed af tilbud.” Sådan ser Jens Stenbæk på opgaverne for det folkeo...
15. april 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Navne og dato på folkeoplysningsudvalget
Kort før påske offentliggjorde Undervisningsministeren sammensætningen af det udvalg, der bl.a. skal vurdere folkeoplysningens rolle og behovet for ændringer af folkeoplysningsloven. Både kommunerne, folkeoplysningsorga...
14. april 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kun få savner folkeoplysningsudvalg
Efter to år uden folkeoplysningsudvalg i Vordingborg-kommune konkluderer formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, at afskaffelsen er en succes. Hun skriver, at ”foreningerne er rigtig godt tilfredse og i dag ikke ønsker fo...
6. april 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsudvalget har fået kommissorium
Hvordan kan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning styrkes og synliggøres, så den tillige med foreningslivet i højere grad kan bidrage til sammenhængskraften og myndiggørelse af borgerne samt til uddannelse...
10. februar 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Aftenskolernes programmer er ikke reklamer
Et Nej Tak til ugens reklame fra Fakta skal ikke forhindre nogen i at få sæsonens program fra aftenskolen eller folkeuniversitetet. Det har Forbrugerombudsmanden nu besluttet efter opfordring fra et enigt trafikudvalg i Folketinget. ...
26. januar 2009 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Alle partier er glade for folkeoplysningen
Der var 100 % opbakning i Folketinget til tankerne bag et forslag fra De Radikale om styrke folkeoplysningen. Men enigheden sprækkede, når talen faldt på økonomien. Af Michael Voss Den 2. december behandlede Folke...
4. december 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Unge frivillige i foreningerne på finansloven
Alle unge skal have tilbuddet om at arbejde frivilligt i en organisation som en del af deres uddannelse. Det er partierne bag finanslovs-aftalen blevet enige om. DFS og andre repræsentanter for de frivillige organisationer vil blive inddraget i...
21. november 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Radikale vil have kommission om folkeoplysning
”Folkeoplysningen skal fortsat bidrage med konstruktive løsninger på nutidige og fremtidige samfundsmæssige opgaver, og dermed være i overensstemmelse med en god dansk tradition.” Det skriver De Radikale i beslutn...
4. november 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Statstilskud skader spontaniteten
Statstilskud til folkeoplysningen kræver regler, og regler kvæler spontaniteten. Sådan lyder Britta Schall Holbergs reaktion på DFS’ ønske om, at der følger penge med Venstres opfordringer til folkeoplysnin...
24. oktober 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Glad for anerkendelse
Dansk Folkeoplysnings Samråd er meget glade for den anerkendelse, som partiet Venstre giver de folkeoplysende organisationer, siger Per Paludan Hansen i en kommentar til et oplæg fra en række medlemmer af Venstre folketingsgruppe. ...
20. oktober 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Gode tilbud til kommunerne
Folkeoplysningen hviler ikke på laurbærrene. Folkeoplysere kaster sig over tidens udfordringer - med traditionens ballast. Sådan skriver DFS' sekretariatsleder i et brev til alle landets kommunalbestyrelsesmedlemmer og nævner klima og unges moti...
9. september 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Statsstøttet karma
Jeg synes, det er helt legitimt, at erhvervslivet søger inspiration hos tibetanske lamaer, men hvorfor er det så kritisabelt, at alle andre gør det, skriver Per Paludan Hansen i en kommentar til forskelsbehandlingen af erhvervslivet og folkeoplysnin...
22. august 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Er folkeoplysningsloven forældet?
Folkeoplysningen og foreningslivet skal fremhæve deres særlige styrke: At oplyse, danne og give folk mulighed for at dyrke det gode liv uden for arbejdsliv og uddannelse. En ny lov bør baseres på en lang debat om civilsamfundets rolle i dag, skrive...
1. juli 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Skal idræt og folkeoplysning have hver sin lov?
DGI foreslår, at idrætten og resten af folkeoplysningen får hver sin lov. DGI sidder med i et udvalg under Kulturministeriet, som til august offentliggør sine anbefalinger til ny lovgivning omkring bredde-idrætten. Af Michael Voss Breddeidrætsudva...
11. juni 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningens lovsamling
Nyt på www.dfs.dk: Vi bringer en oversigt over love, der er relevante for folkeoplysningen. For hver overskrift er der link til hver enkelt lovtekst. Oversigten vil løbende blive opdateret. Vi modtager gerne tips og ideer til andre relevante love ...
23. maj 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Tilbyder beskyttelse til udenlandske sexslaver
Aktive Kvinder står bag en ny privat organisation, som vil give udenlandske sexslaver mulighed for at få en sikker fremtid uden for prostitution. ”Vi vil ikke acceptere den måde, det danske samfund behandler de ulykkelige kvinder på,” skriver initia...
28. april 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Hjort Frederiksen: Find et andet job
Kan undervisere på aftenskolen ikke få timer nok til at leve af det, må de finde sig et andet job. De skal i hvert fald ikke regne med, at supplerende dagpenge redder månedslønnen. Det er konklusionen på beskæftigelsesministerens svar til Oplysning...
9. april 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Stramning truer folkeoplysning
”Den danske tradition for folkeoplysning er i fare.” Voksenundervisernes formand advarer kraftigt mod forslag om at stramme reglerne for supplerende dagpenge. Også oplysningsforbundene protesterer over for beskæftigelsesministeren. ”Blandt vores me...
22. februar 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Brobygning bliver dyrt for efterskolerne
Kravet om at elever i 10. klasse fra næste skoleår skal i ti dages brobygning kommer til at koste mindst 8 mio. kr. i transportomkostninger. Regeringen lægger kun op til at refundere 2,2 mio. kr., så efterskolerne skal finde pengene andre steder, s...
29. januar 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Skal det forbudte forbydes?
"Nu skal vi så diskutere, om noget, der er forbudt, skal forbydes." Sådan indledte Morten Østergaard fra De Radikale sit indlæg, da Folketinget diskuterede et forslag fra Dansk Folkeparti om at forbyde gudsdyrkelse i folkeoplysningen. Alle...
18. januar 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Arbejdsløse må godt gå på aftenskole
Arbejdsløse, som får dagpenge, overtræder ikke reglerne, hvis de går på aftenskole eller lignende - uanset hvornår på dagen det finder sted. Et debatindlæg i Jyllands-Posten før jul rejste tvivl om denne mulighed. Jyllands-Posten bragte den 23.12. ...
7. januar 2008 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kommuner bruger mere på folkeoplysning
25 kommuner har afsat flere penge til folkeoplysningen, mens 16 kommuner har skåret ned på bevillingen. Det viser en rundspørge om budgetterne for 2008, som DFS har gennemført. Men i hovedparten af kommunerne er situationen uændret. Af Michael Voss...
13. december 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DF foreslår ændring af folkeoplysningsloven
Religiøs forkyndere må fremover ikke modtage økonomisk tilskud efter folkeoplysningsloven. Dette forslag fra Dansk Folkeparti skal Folketinget behandle første gang i januar 2008. DF finder det ”stødende”, at en islamisk forening, som opfordrer til ...
12. december 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Oplysningspenge måske på vej tilbage
De Konservative vil give de frivillige bistandsorganisationer pengene til oplysningsarbejde tilbage, skriver Dagbladet Politiken i dag. "Det er vigtigt med et aktivt folkeoplysningsarbejde, " siger Lars Barfoed til avisen. Lars Barfoed er næstforma...
26. september 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Radikale vil revitalisere folkeoplysningen
Folkeoplysningen skal fortsat kunne bidrage med konstruktive løsninger på samfundsmæssige opgaver. Det kræver bl.a. gode og tidssvarende lokaler, udtalte Det Radikale Venstre fra partiets landsmøde den 15.-16. september. Udtalelsen var rettet til ...
24. september 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DFS skriver til borgmestrene
I et brev til borgmestrene i alle landets kommuner opridser DFS’ sekretariatsleder, Henrik Christensen ”…de mange gode argumenter for, at kommunerne skaber gode rammer for folkeoplysningen, og for at det folkeoplysende arbejde har et solidt økonomis...
13. august 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningen kom med i vejledningsaftale
Daghøjskoler og oplysningsforbund har en plads i de netværk, som skal sikre en mere intensiv og professionel rådgivning og vejledning af unge. Men de kom første med i aftalen, da DFS’ bestyrelse fik fat i udkastet. Vejledning og rådgivningom voksen...
27. juni 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Ny undersøgelse: Politikerne er mediernes marionetter
Medierne er dukkeførere og politikerne deres marionetter. En ny undersøgelse viser, at 75 % af danskerne mener, at medierne styrer politikernes handlinger og budskaber. Dansk Folkeoplysnings Samråd vil derfor bruge grundlovsdag til at sætte fokus p...
4. juni 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bæredygtig uddannelse via søgefunktionen
"Det virkede som om embedsmændene havde søgt på ordet miljø i Undervisningsministeriets elektroniske arkiv, og nu sad undervisningsministeren og remsede alle hits op." Steen Gade, SF, var ikke imponeret, da Bertel Haarder havde været i åbe...
28. marts 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Sådan skal ny lov administreres
Hvad må aftenskolerne, og hvordan skal kommunerne administrere de nye regler om fleksible tilrettelæggelsesformer. Det har Kommunernes Landsforening, DFS og Oplysningsforbundenes Fællesråd netop udsendt en vejledning om. ”Som alle love kan også de...
1. marts 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Regeringen er ikke ambitiøs nok
Regeringen ser livslang læring som en grundpille i et globaliseret velfærdssamfund. Det er glædeligt, men regeringens mål for folkeoplysningen er ikke ambitiøse nok, skriver DFS i et høringssvar. ”Generelt finder DFS, at strategien er både visionær...
13. februar 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Den nye lov forpligter aftenskolerne
Vi lavede loven selv. Nu skal vi bruge den til at skabe en bedre aftenskole. På to møder for aftenskolefolk og kommunale embedsmænd blev de nye muligheder for fleksible tilrettelæggelsesformer præsenteret. Bertel Haarder takkede folkeoplysningen, me...
1. februar 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Undervisningsministeren var stolt
Det har jeg arbejdet for i over femten år, sagde Bertel Haarder, da han fremlagde lovforslaget om anerkendelse af realkompetence i Folketinget. Denne gang får han tilsyneladende ingen problemer. Seks sikre ja-stemmer og en enkelt "måske" ...
16. januar 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Højstemte politikere diskuterede FVU
Politikerne var selv meget begejstrede for det lovforslag om Forberedende Voksenundervisning, som Folketinget diskuterede den 12. januar. Men der blev også plads til kritiske kommentarer og et sidespring til folkeskolen. Af Michael Voss "Jeg...
15. januar 2007 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Advarsel mod udlicitering
Udlicitering med for korte mellemrum tvinger sprogcentrene til at underbyde hinanden. Det går ud over kvaliteten, mener formanden for LVU. DFS bakker op om kritikken. ”Hver gang undervisningen kommer i udbud, vil sprogcentrene konkurrere på prisen....
20. december 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Frivilligt, uafhængigt og uvildigt
Det skal være frivilligt for den enkelte, om hun vil have sine realkompetencer vurderet. Og vurderingen skal gennemføres af en uvildig instans. Det er to af hovedpointerne i DFS’ høringssvar til et lovforslag om anerkendelse af realkompetence. I si...
6. december 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Et løft til undervisningen i dansk og regning
Undervisningsministeren har netop fremlagt ændringsforslag til loven forberedende voksenundervisning. DFS er tilfreds med målsætningen om et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne. Samtidig advarer DFS mod obligatoriske tests og...
4. december 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Rådgivningsfirma overtager oplysning om u-lande
Kendte personer skal udvælge u-landsprojekter. "(Der) er et hul i oplysningen, og det forsøger vi at gøre noget ved," siger Ulla Tørnæs. "Det er dyrt, og det er dårligt," siger Mellemfolkelig Samvirke. Udviklingsminister Ulla T...
29. november 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folketinget diskuterer folkeoplysning
Alle partier bakkede op om forslaget om fleksible tilrettelæggelsesformer, da Folketinget førstebehandlede det den 3. november. Debatten handlede om lokaler, finansiering og tilskud til islamister. Fredag den 3. november havde Folketinget folkeoply...
10. november 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Efterskolerne glade for 10. klasse-forliget
I flere omgange har regeringen forsøgt at omdanne 10. klasserne til en sluse fra folkeskole til teknisk skole. Men en samlet opposition sikrede, at 10. klasserne fortsat er rettet mod alle unge, der ikke er parate til at fortsætte på en ungdomsuddannel...
3. november 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Markante nedskæringer på bibliotekerne
Den lokale adgang til viden og kulturoplevelser begrænses. I mere end halvdelen af landets 66 nye, sammenlagte kommuner bliver der tale om biblioteksbesparelser i størrelsesordenen 7-8 %. Det viser en undersøgelse af kommunalreformens første budget...
1. november 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Sværere at få støtte til religiøse aktiviteter
To århusianske foreninger vil miste en del af deres tilskud efter folkeoplysningsloven. Kommunen vurderer, at deres væsentligste aktivitet er fredagsbøn. På baggrund af en undersøgelse af 63 foreninger vil Århus kommune stramme retningslinjerne for...
30. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kommuner nedlægger folkeoplysningsudvalg
Nærdemokrati og foreningers indflydelse risikerer hårdt slag, når mindst elleve kommuner mister folkeoplysningsudvalg. Udvalgene er ikke længere lovpligtige. I en kommunalrundspørge, som Epinion har lavet for Dansk Ungdoms Fællesråd, svarer 11 ud ...
23. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bevar folkeoplysningsudvalgene
Tag brugerindflydelsen alvorligt. Giv folkeoplyserne indsigt i tilskud og vilkår. Og få sikkerhed for, at reglerne passer til virkeligheden. Med disse argumenter forsøger 10 organisationer at overbevise de kommende borgmestre i sammenlægningskommunerne...
12. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsudvalg i fare
Nogle kommuner overvejer i disse måneder at nedlægge folkeoplysningsudvalgene, bl.a. for at erstatte dem med en mere uformel dialog med eksisterende paraplyorganisationer. Det kan meget let føre til en begrænsning af nærdemokratiet, fordi den bygger på...
12. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nye lovforslag om folkeoplysning
Målgruppen for 10. klasserne skal indsnævres. Den forberedende voksenundervisning skal styrkes, og den enkelte borger skal sikres adgang til kompetencevurdering. Det er nogle af elementerne i regeringens planer for det kommende år. Ved Folketingets åb...
9. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bibliotekerne, borgerne og demokratiet
Danmark får fra årsskiftet færre og større kommuner. Er det en trussel for dialogen mellem politikerne og borgerne? Det er temaet for Biblioteksforeningens konference "Borgerdialog og demokratiudvikling". Danmarks Biblioteksforening har ...
5. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
LOF sætter fokus på nærdemokrati
Kommunesammenlægningerne skaber nye muligheder for at øge nærdemokratiet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Med det udgangspunkt vil LOF Gundsø sætte gang i en dialog om, hvordan man fremmer inddragelse af borgere og borgergrupper. Gundsø ko...
4. oktober 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Støtte til lovændring
Oplysningsforbundene og DFS bakker op om undervisningsminister Bertel Haarders forslag om fleksible tilrettelæggelsesformer. "Forslaget er et skridt på vejen til større fleksibilitet for folkeoplysningen og til gavn for den enkelte deltager i folk...
21. september 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Regnskabsbekendtgørelse for de frie skoler i høring
Frem til 6. oktober er der mulighed for at kommentere et nyt forslag til regnskabs- og revisionsbekendtgørelser på det frie skoleområde. Undervisningsministeriet har netop sendt udkastet til høring Undervisningsministeriet har udarbejdet udkast til ny...
18. september 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Svæver i uvished
Med de nye kommunale strukturer svæver folkeoplysningen i uvished. Lokalpolitikerne melder ikke klart ud alle steder. Hvis ikke politikerne selv vil give svar, må de lokale foreninger kræve et! Sådan skriver sekretariatsleder Bernhard Trier Frederi...
14. september 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsloven er sendt til høring
Folkeoplysningsloven skal ændres. Der skal skabes bedre mulighed for fleksible tilrettelæggelsesformer. Undervisningsministeren har netop sendt et lovforslag til høring. Forberedelsesarbejdet har stået på i lang tid. En arbejdsgruppe blev nedsat i jun...
12. september 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Foreninger skal registreres
Foreninger, der modtager betalinger fra det offentlige, skal have et CVR-nummer og NemKonto. Landsorganisationer, der udelukkende modtager tipsmidler, er ikke omfattet af loven. Hvis en forening modtager betalinger fra det offentlige, skal den have et...
14. august 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Djøfisering
Et brud med de bedste danske folkeoplysende traditioner om, at væsentlige prioriteringer og beslutninger træffes tæt på borgerne. Sådan lyder Laust Riis-Søndergaards kommentar til beslutningen om at flytte EU-Nævnet fra Højskolernes Hus til Undervisnin...
7. juli 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Fogh roser efterskolerne
"Efterskolerne er en værdifuld skoleform." Sådan sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin åbningstale på DGI's landsstævne i Haderslev. Efterskoleforeningen tager det som et tilsagn om, at regeringen ikke vil undergrave efterskoler...
6. juli 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Underskrifter for 10. klasse
Et år på en efterskole – også i 10. klasse – har stor betydning for unges personlige udvikling og videre uddannelses- og karriereforløb. Men regeringens "Velfærdspakke" bringer dette år i fare. Derfor har Efterskoleforeningen iværksat en unde...
6. juli 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Mere i løn
Alle, der aflønnes efter statens lønsatser, får pr. 1. april 2006 en lønstigning. Statens satser er gældende for flere virksomhedsområder inden for folkeoplysningen. (Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige dato e...
6. juli 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kun første skridt for højskolerne
- Vi havde store forventninger efter Højskoleudvalgets lovende arbejde, men det lovforslag, som ligger nu, er kun et første skridt. Der er lang vej igen, siger formand for Folkehøjskolernes Forening, Helga Kolby Kristiansen, i en kommentar til Bertel H...
7. april 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysning og terrorbekæmpelse
”Det her egner sig i den grad til folkeoplysning. Den danske befolkning bliver nødt til at diskutere, hvad det er for et samfund, man ønsker,” udtaler folketingsmedlem Britta Schall Holberg fra Venstre, der har vendt sig mod regeringens udvidelse af an...
31. marts 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Produktionsskoler i skudlinjen
Regeringen vil fjerne skoleydelsen til de unge på produktionsskoler og overdrage skolerne fra staten til kommunerne. ”Det er en direkte trussel mod produktionsskolerne som uddannelsesform,” udtaler Birgitte Josefsen, formand for Produktionsskoleforenin...
23. marts 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folketingsforslag om pulje til oplysning om u-lande
Radikale, Socialdemokraterne og SF foreslår en oplysningspulje på 45 mio. kr. Der eksisterer et påtrængende behov for at styrke indsatsen for folkeoplysning om udviklingslandene, lyder begrundelsen. Forslaget diskuteres i Folketinget den 15. marts.De t...
9. marts 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Ligestilling i folkeoplysningsudvalg
Social- og ligestillingsminster Eva Kjer Hansen vil indføre ny lov, der sikrer, at der er lige mange mænd og kvinder i de kommunale og regionale råd, skriver Jydske Vestkysten og Danske Kommuner Online.Ifølge mange myndigheder kniber det med at skaffe ...
7. februar 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Danske højskoler får nye opgaver
Højskolerne skal tilbyde eksamens-forberedende undervisning. De skal udbyde kurser for særlige grupper. Samtidig skal unges oplæring i demokratisk dannelse prioriteres, siger undervisningsminister Bertel Haarder i et interview i Kristeligt Dagblad den ...
5. januar 2006 - Politik og love
Usynlig gif til layout
10 kl. afskaffes og deltagerbetaling nedsættes
Regeringen fremlagde den 4. oktober 2005 sit lovprogram for den kommende sæson. For undervisningsministeriets område kan de bebudede lovændringer ses på ministeriets hjemmeside. http://www.uvm.dk/05/lovprogram.htm?menuid=6410Særligt for folkeoplysninge...
5. oktober 2005 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DUF har lavet en foreningsportal i forbindelse med kommunalreformen
Kommunalreformen rykker tættere på. Kommunerne skal sammenlægges, og det vil få konsekvenser for- og stor betydning for det frivillige foreningsliv. Derfor har DUF taget hul på et oplysningsprojekt om kommunalreformen, som skal hjælpe foreningerne...
16. september 2005 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsudvalgene får et år mere
Folkeoplysningsudvalgene i sammenlægningskommunerne får formentlig forlænget valgperiodenLovforslagene vedrørende opgave- og strukturreformen ventes fremsat i Folketinget om kort tid. I lovforslaget om revision af den kommunale inddeling lægges der op ...
23. februar 2005 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningen bliver repræsenteret i Lars Løkkes tænketank om nærdemokrati
Regeringen er som nævnt i den anden nyhed optaget af at sikre at nærdemokratiet udvikles og fornys i forbindelse med kommunalreformen. Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har derfor valgt at nedsætte en tænketank, der skal få ideer til hvordan nærde...
21. december 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Borgerinddragelse og kommunalreformen
I aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti om den nye kommunale struktur, har de to forligsparter lagt vægt på at nærdemokratiet skal udvikles og at det er kommunernes ansvar det sker. Kommunerne skal udvikle lokalsamfundene gennem at inddrage bor...
21. december 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Borgerinddragelsesprojekter
Dansk Folkeoplysnings Samråd er i gang med et projekt om det lokale demokrati. Projektets formål er at synliggøre overfor kommunerne og folketing, at folkeoplysningen er en medspiller og partner i projekter om borgerinddragelse.En del af projekter hand...
9. december 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Regeringens redegørelse om realkompetencer
I dag den 18.november 2004 fremlægger regeringen redegørelsen ”Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne”.Det er Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Erhvervs- og Boligministeriet der står bag.Ideen bag redeg...
17. november 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nye vedtægter i Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Folkeoplysnings Samråd afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. november i år. Mødet var den foreløbige kulmination på den proces om Fremtidens Folkeoplysning, der har været i gang i de seneste par år, og konkret blev de mange debatter...
9. november 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Alle virksomheder skal have screenet deres arbejdsmiljø
Af Poul Bang Nielsen, informationsmedarbejder, ArbejdstilsynetArbejdstilsynet vil i løbet af syv år besøge alle ca. 200.000 virksomheder med ansatte i Danmark.  Screeningen indledes i januar 2005, og vil bl.a. omfatte virksomheder der senest er ti...
14. oktober 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Undervisningsministerens lovkatalog
I forbindelse med Folketingets åbning har Undervisningsministeren fremlagt sit forslag til et lovkatalog for det næste folketingsår. Kataloget er en oversigt over de uddannelsesområder, hvor regeringen ønsker at gennemføre forandringer.  Almindeli...
6. oktober 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Strukturreform og folkeoplysning
Hvis den lokale folkeoplysning og foreningslivet vil have indflydelse på resultaterne af strukturreformen, er det nu, vi skal samarbejde og se, om vi kan få indflydelse på politikerne og processen. Den 1. januar 2007 træder reformen i kraft, og så er l...
30. september 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nyt råd slår på tromme for HEL strukturreform
Det ny Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde vil råbe politikerne og de frivillige organisationer op for at få støbt en HEL strukturreform.En reform af kommunerne er en oplagt chance for at gøre samarbejdet med den frivillige sektor til meget mere end b...
28. september 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Slutspurt i Højskoleudvalget
Artikel af Anders Wedel Berthelsen i Højskolebladet 10. september 2004Højskolernes repræsentanter har baglandet i orden, inden de sidste afgørende slag om formuleringerne i Undervisningsministeriets højskoleudvalg. Det fremgik af højskolernes medlemsmø...
23. september 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Godt arbejdsmiljø - også i folkeoplysningens verden
Folketinget har vedtaget en ny arbejdsmiljøreform med virkning fra 1. juli 2004. Med den bliver der sat kraftig fokus på arbejdsmiljøet. Reformen betyder at alle landets virksomheder – herunder også alle aftenskoler, daghøjskoler, sprogcentre, landsorg...
16. september 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DUF vil sætte foreningerne i front i kommunalreformen
Af Christina Petersen, informationskonsulent, Dansk Ungdoms Fællesråd Når kommunalreformen skal omsættes til konkrete vilkår for foreningslivet og ungdoms- og fritidspolitik i de nye kommuner, skal børne- og ungdomsorganisationerne være med til at...
15. september 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Visioner for en stærk frivillig indsats
Det frivillige sociale arbejde sættes på dagsordenen, når socialminister Eva Kjer Hansen (V) afholder Socialpolitisk Årsmøde mandag den 6. og tirsdag den 7. september. Frivilligt socialt arbejde skal styrkes – til gavn for de mange mennesker med socia...
3. september 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsloven med kommentarer, 2. udgave
Folketinget vedtog i 2000 en ny folkeoplysningslov til afløsning af den oprindelige lov fra 1990. I marts 2002 og december 2003 vedtog Folketinget en række ændringer af loven. I 2. udgave af "Folkeoplysningsloven med kommentarer" er ændringerne medtage...
2. august 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Høring om ændring af FVU-bekendtgørelsen
Undervisningsministeriet har sent et udkast til ændring af bekendtgørelsen om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning i høring. Grunden til ændringerne er, at der nu er godkendt  og udbudt pædagogiske diplomuddannelser i underv...
13. maj 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Samrådets bestyrelse konstitueret
Efter repræsentantskabsmødet den 15.april har Samrådets bestyrelse på sit møde den 5.maj konstitueret sig med Eva Møller som formand og Leif Max Hansen som næstformand. Bestyrelsen har samtidig nedsat et nyt internationalt udvalg.
12. maj 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bedre vilkår for det frivillige arbejde
Dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for, at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde forbedres markant efter, at regeringen har besluttet at lempe reglerne. Regeringen har besluttet at lempe reglerne for, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan de...
30. april 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Repræsentantskabsmødet i DFS
Samrådets repræsentantskab trådte den 15. april sammen til det årlige møde. Repræsentantskabsmødet blev afholdt i den smukt renoverede sal på Vartov, hvor udsigten til statuen af Grundtvig og historiens vingesus understregede formand Eva Møllers (FOF)...
19. april 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kommuner fastholder folkeoplysningsudvalg
Landets kommuner er ikke interesserede i at nedlægge folkeoplysningsudvalgene, selv om en ny lov gjorde det muligt fra 1. januar i år. Det viser en stikprøveundersøgelse, som DGI's blad, Ungdom & Idræt, har foretaget blandt landets ti største og ti...
24. marts 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Biblioteksloven en succes
Den danske bibliotekslov fra 2000, der er blevet kaldt verdens bedste, er blevet evalueret. Loven lever op til sit flotte ry.Kulturminister Brian Mikkelsen offentliggjorde tirsdag den 22. marts resultaterne af det arbejde, der har fundet sted...
23. marts 2004 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nye videncentre skal styrke integrationen
Beskæftigelsesministeriet gik fredag den 5....
8. december 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Skub til CVU
CVU. Landets 23 CVU'er skal være mere handlekraftige og konkurrencedygtige. Tre initiativer fra undervisningsministeren skal guide institutionerne i den rigtige retningCentrene for videregående uddannelse (CVU) er for længst skubbet udaf...
1. december 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Politisk kamp om frivilligt arbejde
Regeringspartierne er imod et forslag fra Det Radikale Venstre om at gøre livet nemmere for frivillige, der også er dagpengemodtagere eller efterlønnere. De radikale vil arbejde for et flertal uden om regeringen.For kort tid siden fremsa...
24. november 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Forslag til regler om støtte til distribution
Kulturminister Brian Mikkelsen har sendt et forslag til Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter i høring.Ifølge lovforslaget finder regeringen det ønskeligt at tilveje en ordning, der inden for visse omr...
17. november 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
18 millioner til vejledning
Folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler får 18 millioner kroner til at styrke vejledningsindsatsen over for elever på lange kursusforløbNæste år forhøjes taksterne til de lange kursusforløb p&...
17. november 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Prioriteret indsats på efterskolerne
Efterskolerne skal sikres samme muligheder for at tilbyde danskundervisning til tosprogede, som de øvrige grundskoletilbud har. Derfor modtager efterskolerne næste år en tillægstakst, der giver dem mulighed for at tilbyde danskunder...
17. november 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Tørnæs nedsætter højskoleudvalg
Undervisningsministeren har nedsat et højskoleudvalg, der skal drøfte folkehøjskolens placering i det danske samfund.Folkehøjskolerne har siden 1995 oplevet et markant fald i antallet af elever på ca. 2.200 årselev...
11. november 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Færre penge til Forbrugerrådet
Forbrugernes rettigheder får dårligere vilkår i Danmark, hvis Folketinget stemmer for et forslag om at spare 3,6 millioner kroner på Forbrugerrådet.Der er i år afsat 15,5 millioner kroner på Finansloven til Forbrugerr...
31. oktober 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
DFS: Nej til frivillige folkeoplysningsudvalg
Dansk Folkeoplysnings Samråd finder det uhyre vigtigt, at der fortsat er et lovkrav om inddragelse af de lokale brugere af folkeoplysningsloven. Vi finder derfor undervisningsminister Ulla Tørnæs forslag om at gøre det frivilligt for kommununerne, om d...
28. oktober 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kommunerne fastholder forsøgs- og udviklingspuljer
Hovedparten af kommunerne har besluttet at fastholde en pulje til forsøgs- og udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet, selv om det ikke længere er et lovkrav. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Fritid & Samfund ...
22. oktober 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Nye ændringer i folkeoplysningsloven
Undervisningsminister Ulla Tørnæs har fremsat to forslag til ændringer af Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeopl...
8. oktober 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Kontor i ministeriet skal erstatte R.U.E.
Den 11. juni bragte Netavisen nyheden om, at Undervisningsministeren nedlægger Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejlednings pr. 31. december 2003. I stedet er der nu etableret et nyt tværgående kontor for vejledning og for Landscenter for Uddannelses-...
9. september 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet
Deltagerbetalingen til kurser på folkehøjskolerBekendtgørelse om tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen til kurser på folkehøjskoler for elever fra en række EU-ansøgerlande.Bekendtgørelse nr. 629 af 1...
11. august 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Folkeoplysningsudvalgene truet
En arbejdsgruppe under ledelse af Finansministeriet har gennemgået råd og nævn i amter og kommuner i forbindelse med de årlige forhandlinger mellem stat, amt og kommune. Et af resultaterne er, at arbejdsgruppen i en rapport for...
30. juni 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Undervisningsministeren nedlægger R.U.E.
På Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejlednings møde den 2. juni blev det oplyst, at Undervisningsministeren har besluttet at nedlægge R.U.E. pr. 31. december 2003. Det sker som følge af den nye lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Nogl...
11. juni 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Grænse for frivilligt arbejde fjernes
Venstre og Det Radikale Venstre vil stille forslag i Folketinget om at ophæve den såkaldte 'fire timers-regel' for frivilligt arbejde, således at en person kan bevare sit tillidshverv, selv om han eller hun forlader arbejdsmarkedet. Som ...
22. maj 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Bekendtgørelse om folkeuniversitetet i høring
Med undervisningsministerens beslutning om den fremtidige struktur for folkeuniversitetet skal der udstedes en ny bekendtgørelse.Klik her for at se udkastet til den ny bekendtgørelse om folkeuniversitetet. Eventuelle bemærk...
20. maj 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Biblioteksloven skal evalueres
I 2003 skal biblioteksloven evalueres. I sin tale på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde offentliggjorde kulturminister Brian Mikkelsen de foreløbige planer for evalueringen. Kulturministeren forventer, at der i forbindelse med eva...
24. april 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Forslag til en ny grundlov
Livstid skal vare den dømtes liv ud uden mulighed for prøveløsladelse. Det er drabsmænd og pædofile, der skal have de domme. Danmark skal ingen donorbørn have, da det kan føre til mange svage og uønskede børn. Arbejdsløse skal have ret til arbejde, ...
25. marts 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Orientering fra Integrationsministeriet
Integrationsministeriet udsendte i uge 5 en orientering om ændringen af Integrationsloven og Loven om undervisning i dansk som andetsprog mv. Af orienteringen fremgår:Udvidelse af udbyderkredsen for danskundervisningenMed lovændringen er...
13. februar 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Oplysningsforbundenes reaktion på ny lov om danskundervisning
De landsdækkende oplysningsforbund, der driver sprogcentre (AOF, DOF, FOF og LOF), udtrykker i et høringssvar til Integrationsminister Bertel Haarder generel tilfredshed med intentionen i hans forslag om en ny lov om danskuddannelse for ...
12. februar 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout
Forenklinger for produktionsskoler
Loven om produktionsskoler er blevet ændret, så det fra den 1. januar er det blevet lettere for kommunerne at gøre op, hvad de skal betale i bidrag til staten for deltagere på skolerne. Visse skoler har tidligere været ude for ...
22. januar 2003 - Politik og love
Usynlig gif til layout