Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Folkeoplysningsloven med kommentarer

12. marts 2012


Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Nu udkommer den nye folkeoplysningslov i bogform suppleret med kommentarer til de enkelte paragraffer.

Kommentarer og bemærkninger stammer fra:
• undervisningsministerens oprindelige forslag om en folkeoplysningslov
• de efterfølgende mange ændringer af loven
• ministerens svar til Folketingets Uddannelsesudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslagene
• udtalelser fra det kommunale tilsyn
• udtalelser fra Undervisningsministeriet.  
  Folkeoplysningslov forside
Bogen udkommer på Kommuneforlaget.