Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


102 milliarder til livslang læring

9. august 2004

EU-kommissionen vedtog den 14. juli 2004 forslag til den næste generation af programmer på bl.a. uddannelsesområdet og ungdomsområdet for perioden 2007-2013.

På uddannelsesområdet foreslås det at etablere et integreret program for livslang læring. Programmet, der skal fusionere størstedelen af den nuværende vifte af programmer, foreslås at indeholde aktiviteter rettet mod skoleområdet (Comenius-aktiviteter), de videregående uddannelser (Erasmus-aktiviteter og erhvervsrettet uddannelse (Leonardo da Vinci-aktiviteter). Grundtvig-programmerne er ligeledes en del af det samlede program. Desuden foreslås etableret tværgående aktiviteter samt indarbejdelse af en af de såkaldte Jean Monnet-aktiviteter, der retter sig mod europæisk integration.

Kommissionen foreslår, at der afsættes 13,62 mia. euro (ca. 102 mia. danske kroner) til gennemførelsen af programmet.

 Rød PilLæs forslaget på http://www.uvm.dk/nyheder/programme.pdf 

Kilde: Undervisningsministeriet