Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


2007 skal være året for lige muligheder

22. januar 2007

To millioner kroner ligger lige nu og venter på ansøgninger fra organisationer i Danmark, der vil bidrage til EU-året for lige muligheder. Men der er allerede frist 1. februar.

Målet med EU-året er at øge kendskabet til lovgivning, politikker og viden om lige muligheder for alle - uanset alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion og seksuel orientering.

Handlingsplan
”Gennem hele 2007 skal en lang række konkrete aktiviteter skærpe opmærksomheden på mangfoldighed som en ressource for samfundet. Samtidig skal det stå klart, at usaglig forskelsbehandling er forbudt.”
Sådan skriver den danske styregruppe for EU-året i sin handlingsplan. Styregruppen består af 27 medlemmer, der repræsenterer en bred kreds af organisationer og myndigheder, som arbejder med ligebehandling og lige muligheder. Ligestillingsafdelingen under Socialministeriet fungerer som sekretariat.

I handlingsplanens forord skriver de bl.a.:
”Der skal fokus på det enkelte menneskes potentiale og rettigheder gennem konkrete aktiviteter. Kun med udgangspunkt i det enkelte menneskes frihed, ansvar og ligeværd kan vi bevare og udvikle et moderne demokratisk fællesskab med sammenhængskraft, frihed til forskellighed, gensidigt ansvar og lige muligheder for alle.”

Mange aktører
Styregruppens mål er at inddrage mange forskellige aktører i arbejdet. Aktiviteterne kommer til at omfatte oplysning, information, analyse, udredning, debat, dialog eller samarbejde om ikkeforskelsbehandling
Der bliver foretaget en vægtning af ansøgninger, så initiativer inden for alle de seks beskyttelseskriterier så vidt muligt opnår støtte:
• køn
• race eller etnisk oprindelse
• religion eller tro
• handicap
• alder
• seksuel orientering.

Desuden prioriteres ansøgninger, der sigter mod at skabe varige samarbejdsrelationer på tværs af forskellige interessegrupper.
Initiativet skal tage højde for, at de enkelte beskyttelsesgrunde kan påvirke kvinder og mænds liv og situation forskelligt og skal tage dette med i betragtning (kønsmainstreaming).

Rød pilEU-årets danske hjemmeside

Tre puljer
Første frist for ansøgninger er 1. februar. Der bliver en frist igen den 1. maj.

Pulje A – Landsdækkende initiativer (700.000 kr.) som kan søges af landsækkende organisationer eller til landsdækkende initiativer, som omfatter to eller flere af de seks beskyttelsesgrunde med hele eller store dele af befolkningen som målgruppe. 

Pulje B – Tværgående initiativer (700.000 kr.) som kan søges af landsdækkende, regionale eller lokale organisationer eller af en eller flere privatpersoner til initiativer, der går på tværs af alle
de seks beskyttelseskriterier med større eller mindre dele af befolkningen som målgruppe.

Pulje C – Øvrige initiativer (600.000 kr.) som kan søges af privatpersoner eller organisationer til lokale eller regionale initiativer eller til initiativer med større eller mindre dele af befolkningen som
målgruppe og som angår to eller flere af de seks beskyttelsesgrunde.