Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


20 mio. kr. til sundhedsfremme

13. juni 2007

Forebyggelsesfonden indkalder ansøgninger til projekter om fremme af fysisk aktivitet og rygestopaktiviteter. Fonden er en del af den politiske velfærdsaftale fra sidste sommer mellem regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

De 20 mio. kr. er en del af de 200 mio. kr., fonden uddeler i 2007.
Fonden skal fordele sine midler på tre hovedformål:
   • 1. Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper
   • 2. Projekter, der forbedrer rehabilitering og genoptræning
   • 3. Projekter, der øger bevidstheden om rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Forligskredsen har besluttet, at pengene til hovedformål 3 i 2007 skal koncentreres omring projekter om fremme af fysisk aktivitet og rygestopaktiviteter.

Der vil være to ansøgningsrunder med frister:
- august 2007
- oktober 2007
De præcise datoerer ikke fastsat
Rød pilBestil nyhedsbrev med besked, når datoen er fastsat
Rød pilForbyggelsesfondens handlingsplan med nærmere retningslinjer for projekterne

Rød pilForebyggelsesfondens hjemmeside