Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


42 millioner til videnscentre

11. november 2003

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at afsætte 42 mio. kr. til videncentre og udmøntning af den såkaldte omstillingsreserve på 90 mio. kr.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs er særlig glad for, at det er lykkedes at skaffe godt 42 mio. kr. til styrkelse af de kommende videncentre på regionale uddannelsesinstitutioner. Frem til 2007 vil videncentre hvert år få tilført midler stigende fra 42 mio. kr. i 2004 til 46 mio. kr. i 2007. I 2004 vil midlerne blive fordelt blandt Erhvervsakademier, Centre for Videregående Uddannelser og formaliserede netværk af enkeltstående institutioner.

"Pengene skal bruges til at støtte initiativer, der konkret fører til opbygning af synlige, regionale videncentre. Disse centre skal kunne dokumentere et øget samspil mellem regionens uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og de skal bidrage til vækst og velfærd i lokalområdet," siger Ulla Tørnæs.

Fordelingen af midlerne fra omstillingsreserven fastholder og styrker "noget for noget" princippet i 2004. Dermed videreføres det "nye" styringskoncept, der blev indført i 2003 som supplerende styring og videreudvikling af det eksisterende taxametersystem.

Udmøntningen af de 90 mio. kr. får følgende resultater:

  • Efterskolerne får 36,5 mio. kr. til øget indsats overfor undervisningspligtige elever og en ny tillægstakst til danskundervisning for tosprogede.
  • Produktionsskolerne får 9,5 mio. kr. til øget indsats med udslusning og takstforhøjelse til uddannelsesforløb udenfor produktionsskolerne.
  • Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler får 18 mio. kr. til et større fokus på lange kurser.
  • Der bliver 26 mio. kr. til tværgående initiativer, herunder øget adgang til it på de frie grundskoler.

Udmøntningen af omstillingsreserven for erhvervsskolerne er en del af flerårsaftalen vedtaget sidste år, og for de korte og mellemlange videregående uddannelser er reserven udmøntet på finanslovforslaget for 2004.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Nicolai Kampmann på 33 92 50 92 eller chefkonsulent i Undervisningsministeriet Lone Hansen på 33 92 56 27