Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


AKKS uddeler restbeløbet fra Udviklingspuljen!

15. juni 2005

Kulturministeriets udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter genopstår for en kort bemærkning for at uddele restbeløbet fra puljen. Den 1. oktober 2005 er der således ansøgningsfrist på de 661.898 kr., der udgør puljen, når den for allersidste gang uddeler midler til nyskabende projekter indenfor den frivillige kunst- og kultur.

For allersidste gang…
I slutningen af maj 2005 fik AKKS Kulturministeriets tilladelse til at uddele restbeløbet fra den hedengangne Udviklingspulje til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter. Puljen var ellers lukket, men nu genopstår den altså for en kort bemærkning og er åben for ansøgninger fra grupper og foreninger inden for det frivillige kunst- og kulturliv, der søger midler til at realiserer deres nyskabende projekter. Restbeløbet udgør 661.898 kr. En pæn slat i en folkelig kulturel sammenhæng.

En pulje med succes…
Udviklingspuljen til amatørkultur og folkelige kulturaktiviteter er en succeshistorie om en forsøgspulje, der nærmest druknede i ansøgninger. Puljen blev oprettet af kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, og eksisterede i tre år fra 2000-2003. I den periode modtog puljen for små 61 mio. kr. ansøgninger og uddelte ca. 9 mio. kr. til projekter inden for den frivillige kunst og kultur. 164 projekter fordelt på alle tænkelige kunstarter, og en bred vifte af aktiviteter fra rollespil over sangkonkurrencer til nykomponeret musik og religiøst teater fik glæde af puljens midler. Puljen levede således til fulde op til intentionen om at være en saltvandsindsprøjtning til det frivillige kunst- og kulturliv. 

Til hvad og af hvem?
Men nok om puljens historik. For det der interesserer alle mest er uden tvivl hvem, hvordan og hvornår man kan søge puljens restbeløb. Så her er lidt praktisk information. Puljens midler uddeles helt overordnet til nyskabende og eksemplariske aktiviteter efter ansøgning. Herefter behandles disse ansøgninger af et fem mands råd, der består af seminarielektor Flemming Rasmussen, cand. mag. efterskolelærer i musik, kor, dansk og engelsk Lise Schøler Kjær, rådgivende konsulent i lydisolering og akustik Arne Jægergaard, billedkunstner Karin Meisl og musikskolelærer og musiker Jens E. Jørgensen.

Hovedprincipperne for uddelingen
De nærmere principper for uddelingen fremgår af nedenstående boks. I den forbindelse kan det dog ikke understreges nok, at det er meget vigtigt, at man benytter sig af det ansøgningsskema, der kan downloades på www.akks.dk eller fås ved henvendelse på sekretariatet på tlf.: 33 14 10 94 og at projektets idé og formål formuleres så tydeligt i ansøgningsskemaet, at rådet på den baggrund er i stand til at vurdere, om det matcher puljens kriterier.  

  • Alle interesserede foreninger og grupper kan komme i betragtning
  • Initiativerne skal være nyskabende, eksempelvis ved at gå på tværs af grænser mellem kunstarter, genrer, initiativtagere, amatører og professionelle m.v.
  • Initiativerne skal have kulturel kvalitet i folkelig forstand
  • Initiativerne skal repræsentere fornyelse af proces og/eller produkt, som har eksemplarisk værdi
  • Projekterne skal altovervejende bæres af frivillig arbejdskraft, men kan inddrage lønnede professionelle som konsulenter, forfattere, instruktører, komponister, dirigenter o.l.
  • Udviklingspuljens tilskud må ikke erstatte andre tilskud, herunder kommunale
  • Der kan ikke ydes tilskud til rent idrætslige aktiviteter
  • Afgørelser kan ikke indbringes for Kulturministeren eller anden administrativ myndighed

 

Ansøgningsfristen til denne absolut sidste uddeling fra Udviklingspuljen er den 1. oktober 2005 og de støttede projekter skal være afsluttede med indsendt regnskab inden sommerferien 30. juni 2006. På AKKS's hjemmeside findes en nærmere beskrivelse af puljens retningslinier, men man er også velkommen til at kontakte AKKS's sekretariat for nærmere information og vejledning: 

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS)
attn: Susan Fazakerley, sekretariatsleder
Farvergade 27 D, 3. sal
1463  København K
Tlf. 3314 1094
E-post: akks@pc.dk
Web:
www.akks.dk