Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgningsfrist for Nordplus Voksen

18. januar 2007

7 millioner kroner er der til rådighed i 2007 til netværksdannelse, samarbejde og udvikling. Målgruppen for Nordplus Voksen er organisationer, institutioner, foreninger o.a., som arbejder med voksnes læring og udvikling af voksnes kompetencer.

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring. I år er der kun én ansøgningsfrist for alle typer projekter, nemlig den 1. marts 2007. Der er 7 mio. kr. til rådighed.

Programmet Nordplus Voksen har til formål at bidrage til netværksdannelse, samarbejde og udvikling i Norden inden for alle dele af området for voksnes læring – såvel inden for etablerede, formelle undervisnings- og læringsmiljøer, som inden for ikke-formelle og uformelle læringsmiljøer.

Målgruppen for Nordplus Voksen er organisationer, institutioner, foreninger o.a. som arbejder med voksnes læring og udvikling af voksnes kompetencer. Der gives høj prioritet til projekter, der går på tværs af sektorer og involverer forskellige typer organisationer.

I programmet kan man søge om tilskud til udveksling af undervisere og kursister, netværksetablering og projektforberedelse samt egentligt projektsamarbejde.

Indsatsområder 2007
• Livslang læring – især anerkendelse af realkompetencer med fokus på
udvikling af redskaber og metoder til identifikation og dokumentation af realkompeten-cer erhvervet på såvel arbejdspladsen som gennem folkeoplysnings-aktiviteter.
• Kvalitetsudvikling i læringsaktiviteter, fx gennem inddragelse af deltagerne i evalueringsprocessen.
• Effektmåling af indsatsen for voksnes læring, fx gennem udvikling af redskaber til systematisk vurdering af effekten af læring.
• Voksnes basisfærdigheder, dvs. læse-, skrive-, regne- og IT-færdigheder, med fokus på best practice.

Rød pilMere om Nordplus Voksen, retningslinjer og projekttyper samt ansøgningsskema