Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgningsfrist for tilskud til mindre medlemsorganisationer

14. april 2010


DFS fordeler økonomisk tilskud til mindre medlemsorganisationer, som har brug for et tilskud til ordinær aktivitet, drift, uddannelse etc. Ansøgningsfristen er i år 1. maj.

Pengene kommer fra tipsmidlerne, den såkaldte Pulje A.

Fordelingen foretages af et udvalg under DFS, som består af Søren Eigaard (Folkeuniversiteterne), Niels Glahn (Højskoleforeningen), Flemming Jørgensen (FDB) og Randi Jensen (Daghøjskoleforeningen)

Reglerne for Pulje A er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 24. april 2006 og revideret i oktober 2008. Se link nedenfor.

Ansøgerne skal argumentere for og dokumentere et behov. Der er ikke tale om et fast tilskud, men tilskud kan tildeles for en 1-2 årig periode.