Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgningsfrist til fællesprojekter

29. april 2003

Den årlige indkaldelse af forslag til tværgående projekter under de tre EU-uddannelsesprogrammer - Ungdom, Sokrates og Leonardo -  har ansøgningsfrist den 15. juni. Der ønskes projektforslag inden for tre emner.

EU-Kommissionen har valgt tre emner, og der lægges vægt på netværkssamarbejde og innovative strategier. Det er desuden afgørende, at der er tale om samarbejde på tværs af sektorerne almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdomsarbejde og kultur. Desuden skal et partnerskab omfatte partnere fra mindst fire lande, heraf to EU-lande.

Emnerne er:

  • Integration af handicappede
  • Fremme af aktivt samfundsengagement hos unge
  • Værdsættelse af ikke-formel og uformel uddannelse.

Kommissionen har afsat i alt 3,3 millioner euro, som tænkes uddelt i portioner af 200-300.000 euro. Projekterne kan være to-årige, og ansøgningsfristen er den 15. juni 2003.

Læs selve indkaldelsen her

Kilde: CiriusOnline