Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgningsfrist til grundlovspuljen

3. september 2002

Den 4. oktober er der ansøgningsfrist til 4. uddeling fra Grundlovspuljen. Der kan søges om penge til aktiviteter, der afvikles fra 1. januar 2003 - 30. juni 2003. Puljen giver støtte til informations- og debataktiviteter med grundloven i fokus. Det kan f.eks. dreje sig om aktiviteter med vægt på ytringsfrihed, informationsfrihed, frihed for diskrimination, foreningsfrihed, frihed til militærnægtelse, den personlige frihed, undervisningsret, ret til offentlige ydelser, retten til livet, retssikkerhed, børns rettigheder og naturbeskyttelse m.v.. Aktiviteterne kan også omfatte temaer som grundloven set i forhold til internationalt samarbejde, herunder EU.

Puljen giver udelukkende støtte til lokale aktiviteter. Der kan ansøges om fuld finansiering, men ansøgninger, hvor der er tale om medfinansiering, vil blive prioriteret højt. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 25.000 kr.