Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgningsfrist til integrationspulje

12. februar 2003

Den 1. marts er der ansøgningsfrist til en pulje, som Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har oprettet for at øge unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Puljen forventes at være på omkring 3,6 millioner kroner årligt frem til 2006 og skal bruges til at yde en særlig indsats over for unge kvinder, utilpassede unge, sent ankomne unge og andre grupper med særlige behov.

Midlerne kan søges af foreninger og organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, spejderbevægelsen, idrætsforeninger, ungdomsskoler samt aktører, der ikke traditionelt har deltaget i det lokale integrationsarbejde.