Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ansøgningsfrist til Nordplus Voksen

12. august 2004

Næste ansøgningsfrist til Nordplus Voksen er den 1. oktober 2004 og gælder kun ansøgninger til programmets mobilitetsdel.

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for voksnes læring, som sigter på at skabe samarbejde, udvikling og fornyelse i Norden inden for formel, som ikke-formel og uformel læring. Gennem programmet kan alle typer organisationer, institutioner, foreninger mv., som arbejder med voksnes læring, søge om tilskud til forskellige mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Til ansøgningsfristen den 1. oktober 2004 er der afsat 2 mio. kr. og man kan søge om tilskud til:

  • forberedende besøg for undervisere og læringsansvarlige mhp at etablere samarbejde og udarbejde samarbejdsprojekter og ansøgninger til Nordplus Voksen
  • efteruddannelses-, studie- eller undervisningsophold for undervisere og læringsansvarlige
  • udveksling af deltagere i folkeoplysning og voksenundervisning.

 

Ansøgninger indsendes til Cirius i tre eksemplarer senest fredag den 1. oktober 2004. Ansøgere kan forvente svar senest 1. december 2004.

Nordplus Voksen omfatter de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt selvstyreområderne Færøerne, Grønland og Åland. Målgruppen er alle typer organisationer, institutioner, foreninger mv.

Rød PilRetningslinier og ansøgningsskema med vejledning kan downloades fra www.ciriusonline.dk