Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Danmark som ludomanernes Partyville

25. maj 2007

Er Dansk Spils monopol i Danmark "forældet"? Er det vigtigt for danskerne, at de får 12 forskellige filialer af udenlandske spillefirmaer at vælge imellem. Eller er det vigtigere, at humanitært, kulturelt og folkeoplysende arbejde får en årlig økonomisk indsprøjtning fra Danske Spils overskud?

Det er temaet for en diskussion, der igen er blusset op, bl.a. fordi EU-kommissionen vil anlægge sag ved EU-domstolen for at få os til at ophæve monopolet.

Senest havde Berlingske Tidende et tema den 20. maj, hvor avisen kaldte monopolet "forældet". Artiklerne påstod også, at monopolet var ulovligt, selv om der ikke er faldet dom endnu.
Endelig beskrev artiklerne i detaljer om det vilde natteliv i Maltas hovedstad Valetta. Her færdes unge danskere, der arbejder for de private spillefirmaer, som kun må tilbyde danskerne spil via internettet. Ifølge avisen var de unge splittet mellem begejstringen for "partyville", som diskotekskvarteret kaldes, og dyb sorg over at være l"landsforvist" og ikke kunne arbejde i Danmark.

Artiklerne fik DFS' formand Per Paludan Hansen til at indsende en kommentar til Berlingske Tidende, som dog afviste det.

Danmark som ludomanernes Partyville

Af Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd

"Landsforviste" unge danskere finansierer det festlige liv i Valettas (Malta) druk- og discokvarter, Partyville, ved ansættelse i de mange spillefirmaer på øen, kunne man læse i Berlingske Søndag, den 20.5. Har vi det ikke dejligt?
Bare ikke i Danmark, fordi - fortæller Berlingske - her hersker et "forældet" monopol, som oven i købet "bryder EU-lovgivning".
Jeg forstår godt, at Berlingske Tidende med længsel ser frem til den dag, hvor reklamemillionerne ikke bare ruller ind fra internetspil, men også fra udenlandske spillefirmaer med afdelinger i Danmark i direkte konkurrence med Danske Spil.

Men prøv et øjeblik ikke at lade jer blænde af det glimtende guld. Så vil I opdage, at Danske Spils monopol ikke er "forældet", men ganske fornuftigt. Og i hvert fald avisens retsreportere bør vide, monopolet ikke kan siges at bryde EU-lovgivning, før EU-domstolen har afgjort sagen.
Personligt kan jeg i hvert fald stå inde for, at Danske Spils monopol giver 100.000'er af danskere mulighed for at tilegne sig ny viden, rammer for at diskutere store og små samfundsspørgsmål og chancen for at indgå i fællesskaber.

Danske Spil er forpligtet til at afgive en stor del af sit overskud til humanitære, kulturelle og oplysende formål. En del af disse 1,5 mia. kr. går hvert år til folkeoplysningen, som er et bredt spekter af aftenskoler, højskoler og interessebaserede foreninger.
Kurser og det daglige foreningsliv betales af deltagerne selv med kommunal støtte. Men tipsmidlerne sikrer, at folkeoplysningens tilbud hele tiden er højt kvalificerede, og at de udvikler sig, så de svarer til samfundets udvikling og borgernes behov og ønsker: nye emner, nye undervisningsformer og nye foreningsaktiviteter.
Ikke mindst er tipsmidlerne med til at sikre, at aftenskoler, højskoler og foreninger når nye vigtige målgrupper. Det kan f.eks. være med tilbud om kurser, hvor indvandrerforældrere kan lære at hjælpe deres børn med lektierne. Det kan også være nye tilbud til de mange ældre, der har forladt arbejdsmarkedet, men som har masser af energi og vilje til mere end at spille golf.

I Dansk Folkeoplysnings Samråd har vi ved hjælp af tipsmidlerne været med til at sikre, at deltagerne kan dokumentere og bruge de faglige og sociale kompetencer fra folkeoplysningen bagefter på arbejdsmarkedet, i det øvrige uddannelsessystem og som ballast for deres almindelige aktive deltagelse i samfundslivet.
Vi har også - bl.a. ved hjælp af tipsmidlerne - taget tråden op fra Muhammedkrisen og sat gang i en helt nødvendig oplysning og debat om demokratiet.

Skal jeg vælge mellem på den ene side en befolkning, der har de nødvendige kompetencer, og som er kvalificerede og aktive medborgere - og på den anden side en befolkning, som kan blive ludomaner på 12 forskellige måder, så ved jeg godt, hvad jeg vil foretrække - også selv om Berlingske Tidende må undvære nogle reklamekroner.