Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Dødsstød til debat- og demokratibærere

28. august 2003

Det er åbenbart kun varm luft, når regeringen hævder, at den ønsker et aktivt og mangfoldigt foreningsliv og en fri, folkelig debat om samfundsforhold og demokrati. Forslaget om at spare 180 mio. kr. i portostøtte til blade og magasiner vil ødelægge de frivillige foreningers, interesseorganisationernes og de folkeoplysende organisationers mulighed for at holde kontakt til medlemmer og bagland og dermed for at iværksætte og inspirere den folkelige og demokratiske debat, som politikerne ellers taler så varmt for.

Dansk Folkeoplysnings Samråd repræsenterer 39 landsdækkende, folkeoplysende organisationer, som alle lægger et stort arbejde i at opmuntre danskerne til at være aktive borgere og deltage i debatten om integration, EU-spørgsmål, folkesundhed, ligestilling, grundloven og alle de andre samfundsmæssige spørgsmål, der berører os alle sammen. Og for de fleste af vore organisationer er et af de vigtigste værktøjer i kommunikationen mellem medlemmer, organisation og beslutningstagere et blad.

Bladene har mange funktioner. De formidler f.eks. holdningsmættede, ideologiske diskussioner om demokrati og samfundsforhold, gode råd om, hvordan organisationerne og medlemmerne kan gøre det bedre, og holder alle involverede parter orienterede om udviklingen i bestemte sager og hvor de kan henvende sig, hvis de ønsker kontakt til samarbejdspartnere eller mere viden om området. Bladene er tråde i de net, der holder de engagerede i en sag sammen, og dermed en af forudsætningerne for et aktivt foreningsliv i Danmark.

”Hvis Folketinget vedtager regeringens forslag, betyder det, at de fleste organisationer simpelthen må opgive at udsende de blade, som altså udover medlemsstof, også er bærere at et væsentligt debat- og demokratibærende element.
Kun de færreste organisationer har råd til den tre- eller firedobling af udgifter til udsendelse af blade, som vil være konsekvensen, hvis politikerne vælger at skære støtten væk. Resultatet bliver bladdød i den helt store stil,” siger Eva Møller, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Dansk Folkeoplysnings Samråds eget eksempel taler for sig selv, mener Eva Møller:
”For os betyder en vedtagelse af regeringens forslag, at den årlige udgift til udsendelse af vores blad Fokus på Folkeoplysning seks gange om året stiger fra godt 30.000 kr. til omkring 100.000 kr. Det kan økonomien slet ikke bære. Og det samme gælder for de fleste af vore medlemsorganisationer og alle de andre, der i forvejen må vende hver femogtyveøre for overhovedet at kunne producere bladene. De blade, vi her taler om, udsendes gratis og produceres på et meget stramt budget uden penge til at honorere skribenter, fotografer, dyrt tryk eller layout. De største poster er udgifter til tryk og distribution.”

”Regeringen og de øvrige medlemmer af Folketinget bør spørge sig selv, om de virkelig ønsker et aktivt foreningsliv og en fri, folkelig debat. Og hvis svaret er ja, om de tror, at de kan bruge de 180 mio. kr. bedre andre steder.
I Dansk Folkeoplysnings Samråd tror vi ikke, at man på anden vis og for så forholdsvis små midler kan nå ud til så store dele af den danske befolkning med budskaber, der i den grad motiverer den folkelige debat og borgerens engagement i samfundet som indholdet af de hundredvis af blade, som de frivillige foreninger, interesseorganisationerne og ikke mindst de folkeoplysende organisationer udsender,” udtaler Eva Møller.

For yderligere information kontakt Eva Møller på tlf. 40 30 43 55 eller Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat på tlf. 33 15 14 66