Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


DUF's tipsmidler kulegraves

12. august 2003

Formanden for Tipsungdomsnævnet, Christine Antorini, har rejst kritik af, at ungdomsorganisationer med stor egenkapital modtager tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråds tipsmidler. Kritikken får nu regeringen til at kulegrave administrationen af tipsmidlerne.

I DUF afviser formanden Rasmus Hylleberg enhver påstand om ødselhed og henviser til, at Rigsrevisioen i 2001 gennemgik alle tipspuljerne.

"Det er spild af penge at sætte folke til at lave en undersøgelse, men vi har ikke noget at skjule", udtaler Rasmus Hyllested til Berlingske Tidende.

I en pressemeddelelse den 8. august pointerer DUF, at tipsmidlerne til ungdomsformål fordeles efter regler fastsat af Tipsungdomsnævnet og gælder for alle typer af foreninger. Der er således ikke tale om, at hverken kirkelige ungdomsforeninger eller spejderbevægelsen begunstiges i forhold til andre.

Alle foreninger skal leve op til de samme krav til medlemsregistrering, udbredelse, demokratisk opbygning og samfundsengagement. Ligeledes er der en række krav til foreningens regnskaber og administration, som skal være opfyldt – ikke urimelige krav, da der er tale om seks- eller syvcifrede tilskud.

Når de kirkelige organisationer og spejderne modtager store tilskud skyldes det udelukkende, at de har mange medlemmer og et stort lokalt arbejde. 

" Man kan ikke få støtte fra tipsmidlerne til hvad som helst", siger Hylleberg.
"Reglerne siger klart, at der skal være tale om aktiviteter, der er mere end underholdning og tidsfordriv. Derfor kravet om, at foreningerne skal være samfundsengagerede og demokratisk opbyggede.
Demokrati og samfundsengagement er måske ikke så sexet i disse dage hos alle ungdomsforskere. Men i DUF støtter vi intentionen bag reglerne om, at størstedelen af tipsmidlerne bør gå til de demokrativærksteder som børne- og ungdomsorganisationer er."

Kilder: Berlingske Tidende den 12. august og www.duf.dk