Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Efterskolernes klarer sig på trods af faldende statstilskud

17. februar 2003

Efterskolerne gik ud af 2001 med et samlet overskud på 49 millioner kroner, og Undervisningsministeriet konkluderer, at efterskolerne som helhed har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for drift og videreudvikling. Men tallet skal ses i forhold til, at efterskolerne i 2000 havde et overskud 82 millioner kroner.

Fuldmægtig Anne Plouman Jensen fra Undervisningsministeriet mener, at netop den gode økonomi i 2000 kan være en af forklaringerne på faldet i overskuddet året efter. Det har nemlig givet efterskolerne ressourcer til at investere i byggeriet og andre forbedringer for eleverne. Hun medgiver dog, at den nedsatte statsstøtte og større administrative udgifter må bære sin del af skylden for det faldende overskud.

Set over en fireårig periode blev 2001 året med de fleste røde tal i efterskolernes regnskabet. Selv om flere skoler har optaget flere elever og hævet forældrebetalingen, har det ikke kunnet opveje det faldende statstilskud. Stadig flere skoler, i 2001 ialt 40 efterskoler, har en så ringe likviditets- og soliditetsgrad, at deres handlefrihed er væsentligt indskrænket.