Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Efterskoler siger nej til puljer

28. oktober 2003

Efterskoleforeningens styrelse vender forud for de afgørende forhandlinger om næste års finanslov tommelfingeren nedad over for tilskudspuljer, der har vist sig at være en bureaukratisk styring af efterskolerne. Foreningen foreslår samtidig politikerne, at den politiske styring efter ”noget-for-noget” princippet fremover sker gennem kvalitetsudviklingsmidler, som alle skoler får del i.

Konkret peger Efterskoleforeningen på at sådanne udviklingsmidler kan forpligte efterskolerne på f.eks. at forbedre efterskolernes sociale ansvar, at øge fagligheden og skabe en endnu bedre uddannelses- og erhvervsvejledning til de unge.

”Vi ønsker en model der både tilfredsstiller politiske ”noget-for-noget” ønsker og samtidig overlader til den enkelte skole at styrke uddannelseskvaliteten. Til dette formål er kvalitetsudviklingstilskud et velegnet instrument, også fordi det forudsætter, at alle skoler arbejder med kvalitetsudvikling inden for bestemte områder,” skriver Efterskoleforeningens formand Anna Kolind og sekretariatsleder Sophus Bang Nielsen i bladet Efterskolen, der udkommer sidst på ugen.

Politisk forhandles om cirka 70 mio. kr. i omstillingspuljer inden for efterskoleområdet. Efterskoleforeningens håb er, at en stor del af disse midler kan afsættes til kvalitetsudviklingstilskud ligesom foreningen går ind for tillægstakster til skoler, der gør en særlig indsats i forhold til integration og elever med særlige sociale eller undervisningsmæssige behov.

Men tillægstaksterne har den svaghed, at det kan være vanskeligt for skolerne at tilpasse deres aktiviteter og elevsammensætning, så taksterne udløses inden for finansåret. I 2003 har tillægstaksterne derfor ført til en utilsigtet besparelse på 12 mio. kr. på efterskolerne.