Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Ekstra grundlovspulje

17. september 2002

Folketinget har besluttet at gennemføre en ekstra tildelingsrunde med en pulje på 750.000 kr. i december 2002.

Folketinget vil med den ekstra uddeling give mulighed for, at der kan gennemføres endnu flere folkelige aktiviteter om grundloven, så Folketingets politikere kan få et solidt grundlag for at vurdere, om befolkningen støtter en ajourføring og modernisering af grundloven.

Ansøgningsfristen for den ekstra pulje er mandag den 2. december 2002, og tilskuddet kan maksimalt udgøre 25.000 kr.

De ansøgte midler skal bruges til aktiviteter i perioden januar - juni 2003.