Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EU-penge til folkeoplysningen

5. juli 2006

42 skoler og foreninger er blevet bevilget et samlet tilskud på til sammen godt 2,5 mio danske kroner til europæiske udvekslings- og samarbejdsaktiviteter inden for voksenuddannelse og folkeoplysning. Blandt modtagerne er flere aftenskoler og daghøjskoler samt en højskole og en produktionsskole.

(Denne nyhed er ved en teknisk og uoprettelig fejl dateret 6.7.06. Den rigtige dato er: 29. juni 2006)

Læringspartnerskaber har fokus på inddragelse af flest mulige kursister og ansatte i arbejdet med temaer tæt på deltagernes praksis som undervisere, vejledere og voksne kursister. De udvalgte projekter repræsenterer en meget stor bredde, såvel indholdsmæssigt som i forhold til spredning på organisationstyper.

30 ansøgte forgæves og fik ikke tilskud.

Rød pilDe 42 godkendte ansøgninger