Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


EU-tilskud til uddannelsesaktiviteter i 2008

10. oktober 2007

Det er nu tid at planlægge sin ansøgning om tilskud til udvekslinger og projekter inden for EU’s uddannelsesprogrammer. Ansøgningsfristerne ligger i foråret 2008 fra januar til marts.

EU-Kommissionen har nu offentliggjort betingelserne for at søge om tilskud inden for Livslang Læring-programmet. Livslang Læring-programmet består af fire sektorprogrammer:, herunder Grundtvig for voksenuddannelserne.
Derudover er der et tværgående program, hvori blandt andet Studiebesøg indgår.

Indkaldelsen omfatter to dele.
Den første er den strategiske del, der beskriver de emner, som ansøgere opfordres til at indsende forslag om. Anden del handler om de finansielle og administrative regler, der gælder for aktiviteterne.
Indkaldelsen gælder for alle EU-Kommissionens uddannelsesprogrammer. Det er både de decentrale aktiviteter, som søges hos CIRIUS, og de centrale aktiviteter, der søges hos EU’s administrative kontor for undervisning, audiovisuelle medier og kultur.
Rød pilIndkaldelsen kan findes på Kommissionens hjemmeside med en vejledning om, hvordan der kan søges.

Informationsmøder
CIRIUS vil i efteråret 2007 afholde en række informationsmøder, hvor de enkelte programmer og muligheder vil blive præsenteret. Oplysninger om disse møder vil blive lagt på www.ciriusonline.dk/kalender.
Ligeledes vil der løbende blive bragt oplysninger om programmerne og ansøgningsmaterialer her på hjemmesiden.
Frist for indkaldelse af ansøgning hos CIRIUS

Mobilitet, Grundtvig: 31. januar 2008
Rød pilLæs mere

Partnerskaber, Grundtvig: 15. februar 2008
Rød pilLæs mere

Forberedende besøg, Grundtvig: Løbende ansøgning
Rød pilLæs mere