Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Fem aktiviteter får penge fra DFS klimapulje

5. december 2008


Demonstration af elbiler og solvarme i Aalborg. Sjove vinkler på genbrug af elektronisk affald i Odense. Det er to af de fem lokale projekter, som har søgt og fået økonomisk støtte fra DFS’ Klimapulje.

Tidligere på året konstaterede DFS’ bestyrelse, at der er brug for folkeoplysning, når vi taler om klimaproblemer. Den skal involvere befolkningen i den politiske debat om, hvad der kan og bør gøres. For at imødekomme og understøtte dette behov opretttede DFS en Klimapulje, hvor medlemsorganisationer og deres afdelinger kan søge op til 10.000 kr. til lokale folkeoplysende aktiviteter.

Den 4. december uddelte DFS første gang fra puljen. Fem folkeoplysende organisationer har – som det kræves i retningslinjerne – indgået et samarbejde med andre skoler eller foreninger og vil nu modtage tilskud fra DFS’ Klimapulje.

Tilskud pr. 4. december 2008

Fokus Aalborg: KlimaFOKUS
Med projektet vil Fokus Aalborg udbrede kendskab til, demonstrere og undervise i energibesparende metoder.
Fokus Aalborg har allerede indgået samarbejde med Energicenteret, Aalborg kommune, men man inviterer bredt foreninger til at blive en del af programmet.
Læs mere

Odense Aftenskole: Recycled Materials
På en umoraliserende og humorisk måde vil man sætte fokus på og eksperimentere med genbrugsmaterialer.
Odense Aftenskole har indgået samarbejde med FORA 17:48, som især arbejder med musiske fag og henvender sig særligt til unge, mens aftenskolen har sin styrke i det håndværksmæssige og ty pisk når kvinder over 40.
Læs mere

NETOP Frederikssund: Klima og miljø
I samarbejde med den lokale FOF-afdeling vil NETOP Frederikssund arrangerer en foredragsrække, som dækker tre niveauer:
• det nære, lokale; forhold i hjemmet
• det regionale og nationale
• Danmark i verden – globale forhold
Læs mere

FOF Djursland: Naturens storhed – og hvordan vi passer på den!
FOF Djursland vil arrangere to foredrag: 1) Journalist Søren Lindbjerg om klimakonsekvenserne for Grønland; 2) Miljøminister Connie Hedegaard om klima-udfordringerne for verdenssamfundet, for Danmark og for den enkelte borger.
FOF Djursland samarbejder med Agenda 21, Syddjurs, og evt. Glasmuseet Ebeltfot.
Læs mere

AOF Silkeborg: Den globale opvarmning
I samarbejde med Aqua Ferskvandsakvarium og ”De Grå Pantere” arrangerer AOF Silkeborg to foredrag, som på forskellig vis belyser den globale opvarmning.
Læs mere


Næste runde af bevillinger vil finde sted, når der er indkommet et tilstrækkeligt antal ansøgninger. 
Sidste ansøgningsfrist er den 1.marts 2009.

Retningslinjer for Klimapuljen

Ansøgningsskema til Klimapuljen