Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Find modellen for samarbejde med bibliotekerne

10. juni 2009


Hvordan kan oplysningsforbund og folkebiblioteker samarbejde? Der er nu penge til projekter, der vil udvikle den rigtige samarbejdsmodel på baggrund af lokale erfaringer. Ansøgningsfristen er 1. juli.

 

Målet er at give et kvalificeret bud på en samarbejdsmodel der kan bidrage til at afdække de nationale samarbejdsmuligheder mellem folkebibliotekerne og folkeoplysnings­forbundene. Det skriver Styrelsen for Bibliotek og Medier under Kulturministeriet på deres hjemmeside.


Lokal afprøvning
Om kravene uddyber styrelsen:”Projektet skal opstille en overordnet model for samarbejde med folkeoplysningsforbundene herunder f. eks. snitflader mellem kursus- og læringsudbud samt certificering af realkompetencer. Det indebærer både en håndtering og analyse af bibliotekspolitiske spørgsmål, kommunale samarbejdsmuligheder og et bud på nationale perspektiver. Modellen skal afprøves på lokalt niveau. Ved udvælgelse af projekt vil der blive lagt vægt på at modellen bygger på konkrete erfaringer.” 

Kontakt bibliotekerne

DFS opfordrer til at oplysningsforbundene lokalt tager kontakt med bibliotekerne og indgår i et samarbejde:

”Ansøgningsfristen er meget kort, men det kan være indledningen til at afprøve andre modelforsøg på lidt længere sigt,” siger udviklingskonsulent Agnethe Nordentoft, DFS, og tilføjer:

”Jeg vil understrege, at vinklen med realkompetence kun er én af mulighederne.

Der er krav om 25% egenfinansiering fra tilbudsgiver, bl.a. i form af arbejdstid.


Projekttilbuddet skal være B&M i hænde senest den 01.07.2009 kl. 16. 

Ansøgningen skal foruden et budget indeholde en udfoldet beskrivelse af hvordan projektet påtænkes udført, herunder en beskrivelse af bl.a. organisering, samarbejdspartnere og projektplan.

Ansøgning skal være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 01.07.2009 kl. 16.

Rød pilMere om projektstøtten