Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Fire millioner til lokal klimaprojekter

2. april 2009


Vil du formidle og oplyse om klima i dit lokalområde, og står du og mangler penge til den gode ide, kan du søge Peoples Climate Action (PCA) om midler fra Civilsamfundspuljen.

Den 21. april er der deadline for ansøgning til de sidste fire mio. kr., som PCA uddeler. De går til lokale og regionale borgerinvolverende aktiviteter.

For at komme i betragtning skal projekterne:
- være borger-fokuserede
- formidle og oplyse om klimaet
- give de involverede muligheder for at være active.
Desuden skal alle, der modtager penge fra puljen, deltage i fælles markedsføring og formidlingsaktiviteter.

Er projektet på over 250.000 kr., bidrager puljen højest med 60 % af det samlede budget. Samme krav gælder ikke for mindre projekter.

Ansøgningerne bliver behandlet af et indstillingsudvalg, bestående af:
• Trevor Davies,, Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017, tidl. Generalsekretær Kulturby 96
• Anne Grethe Holmsgaard, MF - SF
• Knud Vilby, Journalist og forfatter
• Anna Lise Mortensen Grandjean, Næstformand Rådet for bæredygtighed
• Aase Rieck Sørensen,  Centerleder Center for konfliktløsning
• Jeppe Læssøe, Lektor DPU
• Mette Davidsen-Nielsen, Rådgiver og udvikler, tidl. DR2 Chef.
• Søren Hermansen, Leder Samsø Energiakademi.
Udvalget indstiller til Udenrigsministeriet, som træffer den endelige afgørelse.


Rød pilBevillingsproces

Rød pilAnsøgningsskema

Rød pilVejledning til budget

Yderlige oplysninger:
Sekretariatet, People's Climate Action
Fælledvej 12, baghuset, 4. sal
2200 København N
Tlf: 21 24 42 57
Lene Vennits, sekretariatsleder: lene@peoplesclimateaction.dk

Rød pilPCA's hjemmeside