Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Første ansøgningsrunde til Fonden til Markedsføring af Danmark

29. januar 2008

Fonden til Markedsføring af Danmark yder økonomisk støtte til initiativer og begivenheder, der kan bidrage til at markedsføre Danmark i udlandet. Første ansøgningsrunde er den 5. marts 2008.

Fonden til Markedsføring af Danmark er en del af regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Der er afsat 150 mio. kr. til fonden, og det er hensigten, at den skal yde økonomisk støtte til initiativer og begivenheder, der kan bidrage til at markedsføre Danmark i udlandet. Det kan fx være konferencer eller kampagner, der har til formål at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker, kompetencer og værdier inden for forskellige områder.

Blandt kriterierne for tilskud er, at
• En betydelig del af projektets aktiviteter finder sted i Danmark
• Projekterne har en bred forankring og går på tværs af organisationer
• Projekterne tiltrækker udlændinge til Danmark
• Projekterne skaber omtale i udlandet

Kontorchef i CIRIUS, Morten Overgaard, siger om fonden: ”Også for danske uddannelsesinstitutioner er Fonden til Markedsføring af Danmark en positiv og spændende nyskabelse. Fonden giver mulighed for at opnå medfinansiering til større, tværgående aktiviteter, hvor uddannelse indgår som er et af elementerne. Danske uddannelser har en lang række særlige styrker, der gør at Danmark er med helt fremme, når det gælder at tackle tidens udfordringer - vi skal bare blive bedre til at vise det til resten af verden! En konkret aktivitet kunne fx være et på klimaområdet, men også på en lang række andre områder, hvor Danmark er i front på globalt plan eller har unikke kvaliteter."

Informationsmøder om fonden

Århus: 7. februar kl. 16-18
, Lille Auditorium, INCUBA Science Park, Åbogade 15, 8200 Århus N.

København: 8. februar kl. 16-18 i , Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
Tilmelding senest 4. februar på email: mfonden@oem.dk 

Rød pilMere om fonden