Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Fokus på idræt og sundhed

2. oktober 2002

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) skriver i en pressemeddelelse, at organisationen ønsker nytænkning suppleret af en overordnet debat om idrættens rolle i samfundet, hvor der sættes fokus på foreningsliv, organisering og udbud.

Til det formål har DGI udgivet et oplæg "DGI mod 2010", der beskæftiger sig med hvordan idrætten og det frivillige foreningsliv indretter sig i forhold til tidens krav. Blandt udfordringerne er nye motiver for at dyrke idræt, aldersdifferentieret befolkningsvækst, øget fokusering på livsstil og sundhed samt større konkurrence om befolkningens tid og opmærksomhed -forhold, der alle har betydning for tilgangen til foreningslivet og interessen for at dyrke idræt.

Oplægget, der er udarbejdet af DGI's hovedbestyrelse, støtter sig til relevant forskning og statistikmateriale og peger på tre essentielle hovedområder, der bør vægtes i fremtidens udbud af idræt:

1. Rummelige og alsidige idrætstilbud til børn og unge.

2. Tilbud om motion og sundhed for voksne.

3. Vækst i idræt for ældre.