Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Forskere kritiserer fordeling af DUF-tipsmidler

6. august 2003

Reglerne for fordeling af driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd favoriserer de velorganiserede kristne ungdomsorganisationer og spejderkorps på bekostning af unge, der har organiseret sig mere aktivistisk, udtaler ungdomsforsker Gritt Bykilde til P3 Nyhederne.

Også SF kritiserer Dansk Ungdoms Fællesråd for at favorisere det kristne ungdomsarbejde. Ifølge Morten Homann er systemet i dag skræddersyet til spejderne og de velorganiserede unge kristne. Han vil have reglerne ændret, så det bliver lettere for mere løst organiserede unge at få støtte til deres ideer.

For at få generelt driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd skal man være mindst 700 medlemmer under 30 år, have 16 lokale afdelinger i mindst 8 amter, men man kan få et mindre rådighedstilskud, hvis bare man er 400 medlemmer i fire landsdele.

Kristne ungdomsgrupper og spejderkorps modtager hvert år 37 mio. af de 100 mio. kroner, der uddeles af Tipsmidlerne. Det svarer til, at hver tredje krone fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som administrerer ordningen, havner hos en kristen forening, mens f.eks. rollespilsforeninger og unge indvandrere har svært ved at få støtte.

Men det er ikke en fordeling, som afspejler, hvordan ungdommen ser ud i dag, siger flere ungdomsforskere. 

DUF administrerer den del af overskuddet fra Dansk Tipstjeneste, som går til ikke-idrætsligt børne- og ungdomsarbejde. Puljen udgør 8,37 % af Dansk Tipstjenestes overskud. Pr. november sidste år er der fordelt 98 mio. kr. i generelt driftstilskud, rådighedstilskud og etableringstilskud. Penge fordeles til organisationer både i og uden for DUF efter regler, der er bestemt af Tipsungdomsnævnet. Idébestemte landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer kan søge penge fra puljen.

Kilde: DR Online