Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Frivillige seniorer på udveksling i Europa

10. marts 2009


To organisationer i to europæiske lande kan nu søge tilskud til udveksling af frivillige over 50 år. Det er et nyt Grundtvig Senior voluntørprojekt, som bl.a. skal etablere nye læringsrum og  skabe bånd mellem afsender- og modtager-organisationerne og de lokalsamfund, hvor de frivillige arbejder.

Hver organisation forventes at både sende og modtage 2–6 frivillige inden for projektperioden, som strækker sig over 2 år med start 1. august 2009. De frivillige kan rejse som gruppe eller de kan rejse individuelt. Opholdene kan vare 3-8 uger.

Begrebet frivillig eller volontør bruges i denne sammenhæng om personer, der uden tanke på profit, og som ud fra eget valg og motivation udfører et stykke frivilligt arbejde til nytte for egen læring og den modtagende organisation eller dennes lokalsamfund. Arbejdet kan være rettet mod andre mennesker eller sociale- og miljømæssige behov.

Organisationer og institutioner, som på hjemmebane arbejder med frivillige, kan søge. Der gives tilskud til organisationerne for administration og opfølgning ifm udsendelse og modtagelse af de frivillige samt til dækning af de frivilliges rejse- og opholdsomkostninger.


Ansøgningsfristen er 31. marts 2009.

Rød pilMere om Grundtvig Senior Voluntørprojekt