Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Højskolepuljen evalueret

24. november 2003

Cirius har gennemgået de evalueringsskemaer, som er modtaget fra kursister og højskoler, der har benyttet Højskolepuljen i første halvdel af 2003. Det drejer sig om 59 kursister fra de tiltrædende EU-lande og 23 højskoler.

Kursisternes evaluering
Kursisterne kommer med vidt forskellig baggrund, nogle studerer dansk sprog og kultur i deres hjemland, andre er involveret i socialt, kirkeligt eller andet NGO-arbejde, nogle i sportsklubber og andre igen er bare unge der har mod på at få en international erfaring og mere personlig afklaring i bagagen til at møde fremtiden med.

Overordnet er der stor enighed om hvad der gør et højskoleophold i Danmark til en meget positiv erfaring. Det er først og fremmest det interkulturelle aspekt der rykker: Indsigten i det danske samfunds kultur og traditioner, samværet med andre unge med forskellig baggrund, og dagligdagen på højskolen hvor demokrati og demokratiske traditioner bliver anvendt i praksis via kursisternes medbestemmelse og den frie og åbne debatform. Selve undervisningsformen hvor der tages udgangspunkt i kursisterne, hvor læringen foregår i et samspil mellem kursister og lærere med mulighed for at afprøve meninger og holdninger, bliver fremhævet og værdsat.

Højskolernes evaluering
Også skolernes evalueringer er overordentlig positive. Udenlandske kursister giver skolen et konkret interkulturelt  input af stor værdi for både undervisere og danske deltagere. Skolernes miljø bliver præget af en anden dynamik og vitalitet - det giver, som det udtrykkes et sted, ”en duft af globalisering”. Skolerne vurderer at kursisternes udbytte både ligger i at de har fået indsigt i dansk kultur og samfund, generelt har fået større kulturel forståelse og tolerance, og praktisk erfaring med de demokratiske spilleregler samt øget selvværd og selvindsigt. Opholdene giver også kursisterne indsigt i nuancerne i de unges liv i et velfærdssamfund.

Læs hele evalueringen

Kilde: Kort nyt fra Cirius, 21. november