Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Husk ansøgningsfrist den 1.marts

2. februar 2005

Cirius har udmeldt ny ansøgningsfrist til Nordplus voksen.
Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for voksnes læring.
Ny ansøgningsfrist er 1. marts 2005, hvor der er afsat 9 mio kr til projekter.
Rød PilLæs mere her

1. marts er også fristen for at søge EU-tilskud til Grundtvig Læringspartnerskaber. 
Målgruppen for Grundtvig er - ligesom for Nordplus Voksen - organisationer, institutioner, foreninger o.a. som arbejder med voksenlæring, men ikke erhvervsrettet voksenlæring. Det kan fx være højskoler, VUC-centre, biblioteker, museer, gallerier, kvindehuse, lokale forsamlingshuse, aktivitetscentre for ældre borgere, lokale radio- og TV-stationer, almenyttige organisationer og andre organisationer i lokalsamfundet, som ser voksenuddannelse som en del af deres opgaver og/eller som udarbejder uddannelses- og kulturudbud til bredere kredse af befolkningen.
Rød PilLæs mere her