Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Inspiration og efteruddannelse for voksenundervisere

24. september 2007

Super mulighed for inspiration og efteruddannelse for alle med aktiv praksis inden for voksnes læring. Sådan præsenterer CIRIUS de europæiske efteruddannelseskurser, man nu kan søge tilskud til.

”Kurset var en unik mulighed for at mødes på europæisk plan med andre, som arbejder for bekæmpelse af diskrimination og fremme af sameksistens. Det gav mulighed for erfaringsudveksling mellem medarbejdere fra hele Europa.”
Således skriver en af deltagerne i et europæisk efteruddannelseskursus i foråret 2007.

Nu er der en ny mulighed for selv at søge om tilskud til inspiration indenfor dit eget praksisfelt. Næste ansøgningsfrist er 31. oktober 2007.

Inden for rammerne af EU’s Program for Livslang Læring giver Grundtvig-programmet tilskud til efteruddannelse og opkvalificering i udlandet for alle relevante personalegrupper med aktiv praksis indenfor voksnes læring – dvs. undervisere, vejledere, ledere m.fl.
Efteruddannelsesaktiviteten skal være fagligt og pædagogisk relevant for såvel den enkelte ansøger som den institution/organisation, man er tilknyttet.
Selve aktiviteten kan være deltagelse i et europæisk efteruddannelseskursus af typisk en uges varighed.
Man kan også selv finde et relevant kursus eller evt. selv tilrettelægge et målrettet efteruddannelsesforløb i form af besøg/praktikophold i udlandet.

Rød pilAktuelle kurser i den europæiske kursusbase

Rød pilYderligere information om rammer og udvælgelseskriterier