Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Inspiration til voksenundervisere

20. marts 2007

Arbejder du med undervisning, vejledning eller ledelse inden for folkeoplysning og voksenundervisning, så er der gode muligheder for at hente inspiration og ideer til kvalitetsudvikling fra udlandet i det nye Grundtvig-program.

Inden for rammerne af EU's nye Livslang Læring-program giver Grundtvig tilskud til målrettede efteruddannelsesaktiviteter i udlandet. Der kan være tale om et egentligt efteruddannelseskursus, men man kan også ”skræddersy” et udlandsophold præcist efter de konkrete behov i egen organisation.

Som noget nyt indføres her i 2007 faste ansøgningsfrister. Næste frist for ansøgning er den 30. marts 2007, for aktiviteter i perioden fra den 1. juni til den 30. september 2007.

De kommende frister er den 31. maj 2007 for aktiviteter i perioden fra den 1. oktober til den 31. januar, og den 30. oktober 2007 for aktiviteter i perioden fra den 1. februar til den 31. marts 2008.
Rød pilMere om Grundtvig efteruddannelse
Her kan du finde konkrete kurser for voksenundervisere, ansøgningsvejledning og kriterier for bevilling af tilskud.