Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Klimapenge til folkeoplysere

4. november 2008


DFS deler penge ud til lokale klima-aktiviteter. Der er oprettet en pulje, som kan søges af DFS' medlemsorganisationer og deres lokale afdelinger.

DFS' bestyrelse lægger stor vægt på, at medlemsorganisationerne går sammen for at give klima-indsatsen større vægt og større udbredelse. Derfor er det et krav til ansøgningerne, at mindst to folkeoplysende indgår i projektet.
Alle samarbejdsorganisationerne behøver ikke at være medlem af DFS, kun selve ansøgerorganisationen.

Bestyrelsen ønsker også, at så mange lokale aktiviteter som muligt skal nyde godt af støtten. Derfor er der sat en maximumgrænse på 10.000 kr.
Der kan søges løbende, men første bevillingsmøde er den 1.december 2008 og sidste ansøgningsfrist er den 1.marts 2009.