Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Klimapuljen tømt

2. juli 2009


26 forskellige projekter rundt om i landet nåede at få tilskud fra DFS’ klimapulje. Men nu er puljen tømt. Alle 250.000 kr. er fordelt.

Op til klimatopmødet i december vrimler det med store landsdækkende projekter. Da DFS afsatte 250.000 til oplysnings- og debatinitiativer om klima-spørgsmålet var fokus i stedet på lokalsamfundene.
Siden december 2008 er der blevet uddelt støtte til 26 projekter, der har forsøgt at rejse klima-debatten og inspirere til handling lokalt. Højst 10.000 kr. er der givet til  hvert enkelt projekt, og alle projekterne har været gennemført i samarbejde mellem mindst  to folkeoplysende  organisationer. Ofte har andre foreninger og grupper også været involveret.

Første bevillingsrunde var fra den 1.december 2008 til den 1.marts 2009. Her blev i alt bevilget 145.000 kr. Retningslinjerne blev siden justeret, og de sidste 105.000 kr. i puljen er nu blevet uddelt til aktiviteter i efteråret 2009.