Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kulturministeren lukker IFO

18. august 2003

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at lukke IFO - Institut for Forsking i Idræt og Folkelig Oplysning. Beslutningen blev meddelt på en konference 26. juni, da kulturministeren fremlagde sine idrætspolitiske initiativer.

IFO er en selvejende forskningsinstitution, der har hjemsted på Gerlev Idrætshøjskole og Vartov i København. Som sådan kan den ikke nedlægges, men den tvinges i fremtiden til selv at finansiere forskningen, og det kan vise sig at blive ganske vanskeligt. IFO beskæftiger sig med forskning og udviklingsarbejde inden for idræt, krop og kultur, folkelig oplysning og det civile samfund. En del af IFO's virksomhed er Vartov-arkivet, der registrerer, indsamler og opbevarer arkivalier om de folkelige bevægelser og stiller disse til rådighed for forskning.

Gevinsten ved at fratage IFO's grundbevilling skal anvendes til at finansiere et nyt idrætspolitisk analyseinstitut, der placeres direkte under Kulturministeriet. Kulturministeren begrunder etableringen af det nye analyseinstitut med, at der er behov for mere aktuel forskning og et ønske om at effektivisere bevillingerne.

"Instituttets kritiske forskning er uønsket", konstaterer Henning Eichberg, forskningsmedarbejder på IFO.
"IFO's medarbejdere og bestyrelse blev oplyst om ministeriets nedlæggelsesplaner gennem pressen. Beslutningsprocessen blev bevidst hemmeligholdt for at undgå enhver indholdsmæssig debat. Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, hvis formand sidder i IFO's bestyrelse, er end ikk eblevet oplyst om sagen, indtil den dag ministeren gid til pressen med sagen. Processen viser en institutionel foragt for forskningen," mener Eichberg.

Kilde: Højskolebladet 15. august, 128. årg.