Dansk Folkeoplysnings SamrådPrintvenlig udgave af siden Printvenlig

Her er du:


Kursus i projektstøtte

14. september 2004

Hvordan skriver man bedst en ansøgning om tilskud til et projekt? Hvor kan man søge penge?

Disse og andre spørgsmål kan man få besvaret på et kursus i projektstøtte.

Kurset indeholder en detaljeret gennemgang af, hvorledes en ansøgning kan udformes, og hvilke elementer, man bør være opmærksom på.

Kurset anvender et nyt undervisningsmateriale, som er udviklet af Nordisk Kulturfond. Men selvom kurset tager udgangspunkt i Nordisk Kulturfond, gælder principperne i undervisningen også for ansøgninger til andre fonde og støtteordninger.

Kurset henvender sig således både ti landsforeninger, lokalorganisationer og enkeltpersoner.

Ud over en gennemgang af de vigtigste principper i forbindelse med projektansøgning indeholder kurset også en gennemgang af kulturstøtteordninger, såvel danske og nordiske, samt af støttemuligheder indenfor EU's kulturstøtte - Culture 2000.

Der afholdes 2 kurser:

  • Lørdag den 25. september, kl. 10 - 15
  • Lørdag den 27. november, kl. 10 - 15

Kurserne, der afvikles i samarbejde med Nordisk Kulturfond, afholdes hos Norden i Fokus, Frederiks Bastion, Refshalevej 80, 1432 København K.

For tilmelding og yderligere information, kontakt Norden i Fokus på 32 57 08 51 eller infor@nordenifokus.dk